Instruction wegen des in hiesigen Residenzien und deren Bezirk, bey Untersuchung und Bestrafung der Diebstähle und ähnlicher Verbrechen, zu beobachtenden Verfahrens [...]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1799 Miejsce publikacji: Berlin Strony: 11 s. Sygnatura: Pol.8.III.2475 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786), król Prus
  • Fryderyk III Hohenzollern (1770-1840)
  • Rozporządzenia królewskie
  • Sądownictwo - prawo
  • Prusy - prawo - 18 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.02.2018

Opis dokumentu

Instrukcja sporządzona 26 lutego 1799 r. w Berlinie z rozkazu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma, zawierająca zgromadzone w 1-42 paragrafach regulacje prawno - organizacyjne wymieniające szczegółowo kwestie i zasady prowadzenia postępowań wyjaśniających, śledztw i karania kradzieży oraz podobnych przestępstw. Dla usystematyzowania i egzekwowania prawa, przepisy sankcjonują działanie specjalnie powołanej komisji bezpośredniej, której nadaje się specjalne uprawnienia nadzorcze w prowadzeniu spraw, rozstrzyganiu jurysdykcji prawnej  oraz w wypadku zaistnienia wątpliwości i sporów w kwestiach formalno-prawnych. Na końcu druku skrót „L.S” [łac. loco sigilli] - napis potwierdzający opatrzenie oryginałów pieczęciami królewskimi. Dokument zatwierdzony również przez urzędnika Goldbecka. Typ oprawy (materiał): papier, obleczenie – niebieskie, krawędzie - przycięte. Format bibliograficzny: 2. W 2012 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XVIII w. Biblioteki Elbląskiej”. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.2457-Pol.8.III.2491.