Instruction für sämtliche Steuer-Räthe, Magisträte, und Servis-Aemter, in denen Königlichen Ost- und West-Preußischen Städten

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1773 Miejsce publikacji: Marienwerder Strony: [52] s. Sygnatura: Pol.8.III.2459 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786), król Prus
  • Rozporządzenia królewskie
  • Prusy - prawo - 18 w.
  • Administracja - Prusy - przepisy
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.02.2018

Opis dokumentu

Szczegółowa instrukcja z dnia 23 września 1773 r. kierowana do urzędów i organów administracji państwowej dla wszystkich miast królewskich Prus Zachodnich i Wschodnich, dotycząca regulacji i sposobu postępowania, obejmująca szerokie spektrum spraw administracyjnych. Zakres regulacji dotyczył m.in. kwestii  pruskiego systemu wojskowego związanego z kwaterowaniem żołnierzy różnych szczebli oraz kosztami ich utrzymania, kwitów meldunkowych, zawierania kontraktów, prawa i obowiązki magistratów oraz podległych im urzędów w tym zakresie, działalności lokalnych komisarzy (commissarius loci), radców wojenno-podatkowych, właściwej ochrony przeciwpożarowej, kwestie właściwego budżetowania i dokumentowania wpływów i wydatków jednostek administracyjnych. Dokument zawiera w formie załączników przykładowe wzory dokumentowania wpływów i wydatków na w/w cele. Wszystkie ukazujące się dokumenty sygnowane pieczęcią królewską, w powielanych kopiach zastępowano skrótem „L.S” [łac. loco sigilli] - napisem potwierdzającym opatrzenie ich oryginałów pieczęciami, tak taż jest w tym przypadku. Typ oprawy (materiał): papier, obleczenie – niebieskie, krawędzie - przycięte. Format bibliograficzny: 2. W 2012 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XVIII w. Biblioteki Elbląskiej”. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.2457-Pol.8.III.2491.