Inspektorat AK "Maria" w walce. Z dziejów Inspektoratu Rejonowego "Miś", "Michał, "Maria", ZWZ-AK ziemi miechowskiej, olkuskiej i pińczowskiej. T. 2. Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Cz. 1.

Typ: Książka Rok publikacji: 2001 Miejsce publikacji: Elbląg Autor:
  • Nieczuja-Ostrowski, Bolesław
Strony: 299 Sygnatura: ze zbiorów prywatnych biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Nieczuja-Ostrowski, Bolesław (1907-2008)
  • II wojna światowa, 1939-1945
  • Inspektorat AK "Maria"
  • Polska - historia - 20 w.
  • Biografie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.02.2017

Opis dokumentu

T. 2. cz. 1. „Inspektoratu AK "Maria" autorstwa generała brygady Bolesława Michała Nieczuja-Ostrowskiego ma charakter żołniersko-wspomnieniowy, stąd relacje poszczególnych żołnierzy podane są bez zmian i wygładzeń literackich. Zamieszczone zdjęcia dotyczące omawianego okresu pochodzą z kolekcji Autora. Tematem jest konspiracja oraz walki o niepodległość w trzech powiatach II Rzeczypospolitej - miechowskim, olkuskim i pińczowskim. W terytorialnej organizacji Polskich Sił Zbrojnych w Kraju tworzyły one rejon podporządkowany Inspektoratowi o konspiracyjnym kryptonimie „Miś”, „Michał”, który następnie posługiwał się świętym dla katolika imieniem „Maria”. Działalność organizacyjna i operacyjna na obszarze Rejonowego Inspektoratu AK Miechów w czasie od stycznia 1943 do czerwca 1944 roku, stanowi przedmiot tego tomu. Jego zakres czasowy obejmuje lata ostatecznego uformowania i ujednolicenia struktur polskiego rejonu podziemnego. Załączone faksymile dokumentów organów prawodawczych dobrze ilustrują poczynania, zmierzające do umocnienia autorytetu władzy, uporządkowania i zdyscyplinowania walki czynnej, i wymiaru sprawiedliwości, usprawnienia tajnego państwa polskiego, które miało swe instytucje w każdej gminie, a jego zarządzenia docierały do wszystkich mieszkańców okupowanej Polski i były przez nich respektowane i wykonywane. Książka składa się z dziesięciu rozdziałów, posłowia oraz aneksów (m.in. podziemna działalność propagandowa ; szkolenie wojskowe ; produkcja konspiracyjna broni „Ubezpieczalnia” etc.).