I.N.J. consideratio loci 2. Maccab. cap. XII. primarii multorum Ecclesiae Romano-Catholicae errorum firmamenti, de sacrificio...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1686 Miejsce publikacji: Jenae Autorzy:
  • Röber, Paul
  • Lang, Matthias
Strony: [4] K., 48 Sygnatura: Pol.7.II.2589 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Księga Machabejska, 2, 12.
  • Stary Testament
  • Dysputacja
  • Druk teologiczny – 17 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 09.01.2014

Opis dokumentu

Publiczny dyskurs teologiczny prowadzony przez teologa luterańskiego Paula Röbera. Respondentem w debacie był Matthias Lang. Przedmiotem dyskusji była Druga Księga Machabejska, 2, 12. (obie księgi opisują historię walk judaizmu z hellenizmem (powstanie Machabeuszy). Druga jest streszczeniem pięciotomowego dzieła Jazona z Cyreny. Obejmuje czasy od schyłku panowania Seleukosa IV (187-175 r. przed Chr.), przez oczyszczenie Świątyni (164 r. przed Chr.), do zwycięstwa Judy nad Nikanorem. Ma ona szczególne znacznie ze względu na rozwinięcie myśli o życiu pozagrobowym i nieśmiertelności oraz uzasadnienie konieczności modlitwy błagalnej i za zmarłych (po raz pierwszy w Starym Testamencie). Księgi Machabejskie to ostatnie księgi historyczne Starego Testamentu. Debata teologiczna odbyła się w 1648 r. w Wittenberdze. W tekście liczne marginalia oraz dedykacja Andreasa Müllera. Dawne sygnatury druku: R.5. Misc.5. Zewnętrzne oznaczenia: DT, DS. Typ oprawy – biały pergamin (oprawa z japem); okładzina – tektura; krawędzie – barwione; wysunięcie pojedynczych kart lub składek; niewielkie zagniecenia/ubytki/przedarcia. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej” . Druki współoprawne (klocek introligatorski), sygn. Pol.7.II.2578-Pol.7.II.2620.