Informator o kursokonferencji naukowej - Treści i Formy Planowania Działalności Służby Pracowniczej w Przedsiębiorstwie

Typ: DŻS Rok publikacji: 1976 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 7, [1] Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Organizacja pracy - 20 w.
  • Zakłady pracy - 20 w.
  • Szkolenia zawodowe - 20 w.
  • Konferencje naukowe - 20 w.
  • Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu
  • Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.05.2013

Opis dokumentu

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNO i K) Oddział Gdański, Koło Zakładowe w "Zamechu", Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu przygotowały wspólnie konferencję naukową wraz z informatorem dotyczącym tego szkolenia. Informator o kursokonferencji naukowej na temat "Treści i formy planowania działalności służby pracowniczej w przedsiębiorstwie". Z zaproszenia jakie znajduje się w zbiorach Biblioteki Elbląskiej wynika, że jeszcze jednym współorganizatorem tej konferencji była Rada Naukowo-Programowa I Konferencji Funkcjonowanie Służby Pracowniczej w Przedsiębiorstwie. Z treści tego wydawnictwa dowiadujemy się o składzie Rady Naukowo-Programowej. Celu konferencji - poszukiwaniu nowych bardziej sprawnych rozwiązań w sferze spraw pracowniczych wynikających z Uchwał Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) z października 1972 r. Także z postanowień IX Plenum KC PZPR w sprawie zadań Partii, Państwa i Związków Zawodowych. Oraz z Uchwały Nr 250 Rady Ministrów z dnia 19.02.1976 r. W treści druku znajdujemy też informacje o materiałach wykorzystanych w konferencji - siedem referatów. Znajdujemy też informacje o przebiegu konferencji - składała się ona z trzech części - Sesji plenarnej, Dyskusji w zespołach problemowych oraz podsumowującej. W postaci wniosków i wyartykułowania problemów wynikłych z dyskusji w zespołach problemowych oraz uzupełnieniami z innych wystąpień. Wnioski z dyskusji miały posłużyć do opracowania materiałów pokonferencyjnych, które miały być przesłane uczestnikom konferencji w ciągu 3 miesięcy. Uczestnicy konferencji ponosili też koszt w wysokości 600 zł, w tym wartość samych materiałów konferencyjnych wynosiła 360 zł. Koszty nie podlegały zwrotowi w razie braku zgłoszonego uczestnika a organizatorzy nie zwracali kosztów delegacji służbowych. W przedstawionych materiałach znajdowało się - "Zgłoszenie Uczestnictwa", które można było wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.1976 r. i wysłać do Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM) zwanej też Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych przy ulicy Gwiezdnej 26/27. Pod tym adresem zawsze funkcjonowała Spółdzielnia Mieszkaniowa (SM) "Sielanka", więc prawdopodobnie WSM jest pierwotną nazwą SM "Sielanka". W naszych zbiorach posiadamy jeszcze inne materiały z kursokonferecji organizowanych przez TNO i K Oddział Gdański dla mieszkańców Elbląga.