Informator Dla Przyjmowanych Do Pracy 1978 - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1978 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 15, [1] Sygnatura: DŻS - VI.9 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - handel - 20 w.
  • Handel - organizacja - 20 w.
  • Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Elblągu
  • Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości w Elblągu
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Elblągu
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.06.2013

Opis dokumentu

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego (WPHW) w Elblągu, Dyrekcja, Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości (ZZPHiS), Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (POP PZPR) oraz Zarząd Koła Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP) przygotowały broszurę "służącą pomocą w lepszym i szybszym poznawaniu nowego miejsca pracy i środowiska" dla nowozatrudnionych pracowników. Dokument pod pełną nazwą - "Informator dla przyjmowanych do pracy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Elblągu" wydano w lutym 1978 r." Po przedstawieniu najważniejszych telefonów firmowych i krótkim wstępie wyjaśniającym rolę wydawnictwa, przedstawiono krótki rys historyczny i rozwój przedsiębiorstwa. Dalej w treści opisano organizację przedsiębiorstwa, siedzibę główną mieszczącą się wówczas przy ulicy Linki 30, terenowe jednostki organizacyjne, Działy wraz z numerami telefonów, mogące przyjść z pomocą niedoświadczonemu pracownikowi. Nie pominięto przy tym w objaśnieniu obowiązków i uprawnień pracownika, warunków płacy i pracy. Pod koniec przybliżono nowicjuszowi organizacje i struktury społeczne, partyjne, zawodowe funkcjonujące na terenie zakładów - PZPR, ZSMP, Radę Zakładową oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE). Ostatnim elementem informatora były porady starszych kolego wraz z życzeniami z osiągniętych sukcesów w nowej pracy. We wrześniu tego samego roku wydrukowano praktycznie taki sam dokument - (Informator Dla Nowoprzyjmowanych Do Pracy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Elblągu - broszura). Dwa lata później wydano w tej firmie nowy informator.