Informator Dla Nowoprzyjmowanych Do Pracy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Elblągu - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1978 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 17 Sygnatura: DŻS - VI.9 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - handel - 20 w.
  • Handel - organizacja - 20 w.
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 13.03.2019

Opis dokumentu

We wrześniu 1978 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego (WPHW) w Elblągu, Dyrekcja Przedsiębiorstwa, Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Rada Zakładowa Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości (ZZPHiS) oraz Zarząd Zakładowy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP) przygotowały broszurę "stanowiącą coś więcej niż tylko przewodnik po przedsiębiorstwie, że będzie poradnikiem w zakresie spraw związanych z przyjęciem do pracy, z uprawnieniami i obowiązkami, rolą w zakładzie pracy oraz możliwościami świadczeń socjalno-bytowych". Podobny dokument z lutego tegoż roku (Informator Dla Przyjmowanych Do Pracy 1978 - broszura), jak następny z 1980 roku (Informator Dla Nowoprzyjętych Do Pracy 1980 - broszura) także znajdziemy w zbiorach Biblioteki Elbląskiej. Treściowo się praktycznie nie różnią, jedynie okładka tego z lutego 1978 roku jest kolorowa. Dokument pod pełną nazwą - "Informator Dla Nowoprzyjmowanych Do Pracy w Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Elblągu" wydano we wrześniu 1978 r." Po przedstawieniu rysu historycznego i rozwoju przedsiębiorstwa i krótkim wstępie wyjaśniającym rolę informatora opisano organizację przedsiębiorstwa, w kilku słowach omówiono poszczególne działy i ich rolę w strukturze firmy. Przedstawiono sposób formalności związanych z przyjęciem do pracy, wymieniono obowiązki i uprawnienia pracownika, przedstawiono możliwość podnoszenia kwalifikacji (wraz z podnoszeniem własnej edukacji). Opisano warunki płacy i pracy, system wyróżnień "moralnych" i materialnych oraz możliwe świadczenia socjalno-bytowe. Następnie przybliżono przyszłemu pracownikowi organizacje i struktury społeczne, partyjne, zawodowe funkcjonujące na terenie zakładów - PZPR, ZSMP, Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE). Ostatnim elementem informatora były porady starszych kolego wraz z życzeniami z osiągniętych sukcesów w nowej pracy. Na ostatniej stronie widnieje spis ważniejszych telefonów w przedsiębiorstwie.