Informator Dla Nowoprzyjętych Do Pracy 1980 - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1980 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 19, [1] Sygnatura: DŻS - VI.9 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - handel - 20 w.
  • Handel - organizacja - 20 w.
  • Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Elblągu
  • Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości w Elblągu
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Elblągu
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.06.2013

Opis dokumentu

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego (WPHW) w Elblągu, Dyrekcja Przedsiębiorstwa, Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (POP PZPR), Rada Zakładowa, oraz Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP) we wrześniu 1980 r. przygotowały broszurę, która ułatwiała start w przedsiębiorstwie i pozwalała szybciej zaadoptować się w nowe środowisko pracy. Broszurę o podobnej treści wydano w WPHW dwa lata wcześniej w lutym oraz wrześniu - (Informator Dla Nowoprzyjmowanych Do Pracy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Elblągu - broszura). "Informator dla nowoprzyjętych do pracy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Elblągu" - w pierwszej części zawierał rys historyczny i rozwój przedsiębiorstwa (poszerzony w stosunku do poprzedniego wydawnictwa) oraz podstawowe informacje związane z formalnościami i dokumentami dotyczącymi podjęcia pracy. Następnie opisano kolejne etapy przechodzenia wstępnego stażu pracy wraz z obowiązującymi przepisami, system adaptacji społeczno-zawodowej, system wyróżnień moralnych i materialnych. W drugiej części znalazły się informacje z zakresu organizacji przedsiębiorstwa, warunków płacy i pracy, podnoszenia kwalifikacji, świadczeń socjalnych. Tutaj także wymieniono obowiązki i prawa pracownika, organizacje społeczno-polityczne działające w przedsiębiorstwie: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości. Ostatnim punktem informatora były życzenia osiągania sukcesów w nowej pracy.