Informacja Dla Dyrektorów Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego i Terenowych Organów Administracji Państwowej Stopnia Podstawowego w Województwie Elbląskim - biuletyn

Typ: DŻS Rok publikacji: 1977 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 28, [4] Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Urząd Miasta i Gminy Pieniężno - gospodarka - 20 w.
  • Urząd Gminy Lelkowo - gospodarka - 20 w.
  • Budżet - planowanie - 20 w.
  • Urząd Wojewódzki w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.05.2019

Opis dokumentu

Po reformie administracyjnej kraju dnia 1 czerwca 1975 roku powstało Województwo Elbląskie ze stolicą w Elblągu (trwało do kolejnej reformy administracyjnej do 31 grudnia 1998 roku). Urząd Wojewódzki (UW) w Elblągu wydał w 1977 roku specjalny biuletyn, w którym, podsumował wykonanie budżetu zbiorczego województwa elbląskiego. Druk zawierał siedem szczegółowych zagadnień - informacji, interesujących Dyrektorów Wydziałów UW i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego województwa elbląskiego. Zostały one przygotowane przez odpowiedzialne za nie wydziały UW w Elblągu. W treści informacji znalazły się m. in. Wykonanie budżetu zbiorczego województwa elbląskiego w 1976 roku opracowany przez Wydział Finansowy UW w Elblągu. Treść zagadnienia została przedstawiona w sposób opisowy. Przez ten sam Wydział Finansowy opracowane zostały również 3 kolejne zagadnienia pod tym samym tytułem - Wykonanie budżetu zbiorczego za 12 miesięcy 1976 r., ale dotyczące trzech różnych aspektów - Dochodów, Wydatków oraz opracowania w układzie działowym. Wszystkie trzy przedstawiono w postaci odpowiednich tabel, w tym dwa pierwsze zagadnienia wyszczególniono gminami - 26, ośrodkami wiejsko-gminnymi - 11 oraz czterema miastami województwa - Elblągiem, Braniewem, Kwidzynem i Malborkiem. Trzy ostatnie zagadnienia opisowe, dotyczyły kwestii regulujących przepisy prawne oraz odpowiedzialności finansowej. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej UW w Elblągu przybliżył - Rolę i zadania Naczelników jednostek podstawowych w zakresie koordynacji przedsięwzięć pomocy społecznej. A Wydział Kontroli i Instruktażu UW w Elblągu, skomentował konkretne zagadnienia - Naradę jednostek realizujących funkcje kontrolne na terenie województwa elbląskiego oraz Wyniki kontroli kompleksowych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Pieniężno oraz w Urzędzie Gminy Lelkowo.