Immortalem gloriam, quam viro, dum viveret, per-illustri, generosissimo atque excellentissimo Joanni Dieterico von Tettav, magno Borussiae Cancellario, Supremi Tribunalis Rerumque Feudalium Presidii [...]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1721 Miejsce publikacji: Regiomonti Autor:
  • Arndt, Johann
Strony: [ 4 ] Sygnatura: Pol.8.III.726 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Druk okolicznościowy - 18 w.
  • Akademia Królewiecka
  • Tettau, Johann Dietrich von (1620-1687)
  • Wecker, Karl Ludwig
  • Arnd, Joannes (Arndt, Johann) 1555-1621
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.12.2019

Opis dokumentu

Druk okolicznościowy autorstwa Johanna Arndta, będący zaproszeniem na coroczną uroczystość upamiętniającą postać Johanna Dietricha von Tettau, Kanclerza Wysokiej Rady i cenionego mecenasa sztuk, tym razem wspominanego jako jeden z największych dowódców militia togata, stąd też część retoryczna jest pochwałą służby pełnionej w granicach kraju w obronie prawych obywateli przed przestępcami, ludzi wiodących spokojny żywot – przed wichrzycielami. Dla zobrazowania autor przywołuje mowy Cycerona przeciwko Katylinie, cytując fragment zwrotu do Kwirytów: togati me uno togato… W dalszych rozważaniach, poruszając kwestię tego, czy militia togata zginęła wraz z Cyceronem, uznaje wszelką służbę na rzecz obywateli: zaopatrzenia, trzymania straży, dbania o finanse za równie ważną jak walka za ojczyznę. W tym miejscu autor przywołuje postaci bohaterów starożytnej Grecji – zestawia zwycięstwo Temistoklesa pod Salaminą z dokonaniami Solona, wspomina Pauzaniasza, Lizandra i Likurga. Po takim nakreśleniu tematu autor przechodzi do ponownej pochwały Johanna von Tettau oraz przedstawienia mówcy, który wygłosić ma mowę na jego cześć, a jest nim Karl Ludwig Wecker, najstarszy syn sędziego Christopha Reinholda Weckera. Przedstawiony zostaje temat, dzień i godzina wystąpienia oraz właściwe zaproszenie. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.651 -Pol.8.III.744.

Projekt „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie starodruków Biblioteki Elbląskiej” w ramach programu MKiDN Kultura cyfrowa 2019. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.