III Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Elblągu - biuletyn

Typ: DŻS Rok publikacji: 1980 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 2, [1], 3, 2, [1], 2, [1], [1], [1], 3, [1] Sygnatura: DŻS - VII biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - historia - 20 w.
  • Partie Polityczne - 20 w.
  • Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w Elblągu
  • Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.06.2017

Opis dokumentu

W 1980 roku wydano dokument "III Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) w Elblągu". Biuletyn dotyczył kwestii organizacyjnych III Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZSL w Elblągu, który odbył się jak wynika ze sprawozdania z tego zjazdu 30 września w budynku Miejskiej Rady Narodowej przy ulicy Łączności 1. W dziewięciu punktach przedstawiono - proponowany skład Prezydium Zjazdu, porządek obrad, projekt harmonogramu obrad, projekt regulaminu obrad, proponowany skład komisji zjazdowych. W tym punkcie inaczej, niż w roku 1975 podczas obrad I Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Komitetu (WK) Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) nazwano komisje - Komisję mandatowo-skrutacyjną, Komisję Matkę i Komisję uchwał i wniosków. W dalszych punktach omówiono dane dotyczące delegatów na ten zjazd (ale tylko statystyczne, płeć, wiek, zawód, wykształcenie), projekt uchwały dotyczącej liczby przyszłych władz wojewódzkich w Elblągu, przypomniano, podobnie jak na pierwszym zjeździe wyciąg z regulaminu wyboru władz i delegatów na zebraniach i zjazdach ZSL. Ostatni punkt dotyczył informacji o rozmieszczeniu służb organizacyjno-porządkowych a więc numery sal, gdzie toczyły się obrady, gdzie znajdowały się listy obecności, gdzie znajdował się sekretariat, gdzie konsumowano obiad i gdzie odbywały się posiedzenia plenarne. Najciekawszą informacją był numer sali gdzie dyżurował lekarz podczas obrad. Na okładce zgodnie z modą tamtych czasów widnieje informacja o treści: Do użytku wewnętrznego.