III Obóz szkoleniowo wypoczynkowy Młodych Pracowników "Krynica Morska 80" - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1980 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [4], 14 Sygnatura: DŻS – VI.9 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - handel - 20 w.
  • Zakłady pracy - organizacja - 20 w.
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 25.10.2017

Opis dokumentu

W marcu 1980 roku wydano niewielką broszurkę liczącą 14 stronic liczbowanych. Jest to nietuzinkowy, trudny do zdefiniowania dokument - relacja z obozu szkoleniowo-wypoczynkowego młodych pracowników świeżo przyjętych do pracy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego (WPHW) w Elblągu. Z tytułu broszury wynika, iż jest to już trzecie tego typu spotkanie organizowane m.in. przez działy WPHW - Zakładowy Ośrodek Pracy Ideowo-Wychowawczej, Dział Kadr i Szkolenia, Radę Zakładową ZZHPiS (Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości), Zarząd Zakładowy ZSMP (Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej). Obóz jak wynika z daty zapisanej na okładce trwał dwa tygodnie od poniedziałku 10.03 do niedzieli 23.03.1980 r. I jak wynika ze wstępu miał stanowić system działań adaptacyjnych nowych pracowników wynikających z uchwały Sekretariatu KC PZPR z maja 1974 r. Taki system działań miał przeciwstawić się fluktuacji kadr pracowniczych w handlu. Treść dokumentu stanowił siedem rozdziałów, Wstęp w tym określenie - organizatorów, cel, terminu i miejsca (Ośrodek Wypoczynkowy "Perkoz" w Krynicy Morskiej, uczestników (55 osób podejmujących pracę 1.02.1980 r.) i kadry obozu. Rozkład zajęć m.in. pobudka 7.00 i bieg po zdrowie 7.30-7.45, od 19.00-21.00 zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia rekreacyjne, spotkania towarzyskie lub czas wolny. Wyszczególniono tutaj też tematy realizowane codziennie w formie zajęć, najwięcej (50 godzin) przeznaczono na obsługę kas rejestracyjnych oraz wychowawczą rolę zakładu pracy (6 godzin), inne jak podstawy psychologii sprzedaży zajmowały po 3 godziny. Dalszą treść stanowił rozpisany Program teoretyczny (tematy realizowane) podczas zajęć. W części poświęconej Sekcjom zainteresowań, uczestników podzielono na grupy realizujące kółka fotograficzno-plastyczne, muzyczne i sportowo-turystyczne (sprzęt i ciemnie przygotowali organizatorzy). W szóstym rozdziale skupiono się na Pasowaniu na sprzedawcę a w siódmym na Uczestnikach obozu i ich krótkiej ocenie.