8-2 Ochotniczy Hufiec Pracy w Kwidzynie - ulotka

Typ: DŻS Rok publikacji: 1977 Miejsce publikacji: Kwidzyn Strony: 2 K. Sygnatura: DŻS – VII.4.1 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Kwidzyn - szkolnictwo - 20 w.
  • Ochotniczy Hufiec Pracy 8-2 w Kwidzynie
  • Ochotniczy Hufiec Pracy 8-2 w Kwidzynie - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.10.2017

Opis dokumentu

W 1977 roku Komenda 8-2 Ochotniczego Hufca Pracy (OHP) FSMP (Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej) w Kwidzynie zorganizowała zapisy na rok szkolny 1977/78 do hufca stacjonarnego szkolnego młodzieży męskiej w wieku 16 do 24 lat. Nauka zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwała 2 lata a po jej zakończeniu zdobywało się zawód murarza, betoniarza-zbrojarza, malarza, montera wewnętrznych sieci komunalnych, cieśli. Treść dokumentu skierowana była do młodzieży trudnej z biednych lub wiejskich środowisk. Nauka i praca w OHP umożliwiała start młodzieży, która nawet nie ukończyła szkoły podstawowej, jednocześnie umożliwiając ominięcie dwuletniej służby wojskowej. Młodzież była skoszarowana, otrzymywała zwrot kosztów przejazdu do hufca, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie częściowo odpłatne, wynagrodzenie za pracę zróżnicowane od wieku, umundurowanie, odzież roboczą i ochronną, korzystanie z urządzeń socjalnych (Ośrodek Wypoczynkowy w Rozajnach), z działalności kulturalno-oświatowej czy sportowej. Po wpisaniu słów - "Szansa dla młodzieży" lub "OHP", ukażą się w wyszukiwarce inne dokumenty z ofertą nauki w OHP, część z hufców miała w nazwie słowo "dochodzące" a jeszcze inne organizowały dla dzieci letnią ofertę pracy.