60 Rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej; Uroczysta Akademia w Nowym Stawie w 1977 r. - zaproszenie

Typ: DŻS Rok publikacji: 1977 Miejsce publikacji: Nowy Staw Strony: 2 K. Sygnatura: DŻS - XII biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Nowy Staw - historia - 20 w.
  • Obchody i uroczystości - 20 w.
  • Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Nowym Stawie
  • kino "Jurand" w Nowym Stawie
  • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Nowym Stawie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 04.01.2013

Opis dokumentu

Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KMG PZPR) w Nowym Stawie oraz Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (ZMG TPPR) w Nowym Stawie przygotowały i zaprosiły na uroczystą akademię z okazji LX Rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Impreza odbyła się w dniu 4.11.1977 r. o godz. 17.00 w kinie "Jurand" w Nowym Stawie. W imieniu wyżej wymienionych instytucji na zaproszeniu wydrukowano nazwiska A. Furchela Przewodniczącego ZMG TPPR i E. Borowskiego I sekretarza KMG PZPR. W programie akademii przewidziano referat, wręczenie dyplomów i odznaczeń oraz część artystyczną. Na blankiecie pozostaje miejsce na wypełnienie nazwiska zaproszonego Towarzysza.