3 Sejmik Regionalny - zaproszenie

Typ: DŻS Rok publikacji: 1997 Miejsce publikacji: Olsztyn Strony: 2 K. Sygnatura: DŻS - XII biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury
  • Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.04.2019

Opis dokumentu

Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze", Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w Elblągu, w Suwałkach, Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie, Ośrodek Badan Naukowych im. W. Kętrzyńskiego pod patronatem Wojewody Olsztyńskiego dr Janusza Lorenza zorganizowały "III Sejmik Regionalny" pod nazwą "Regionalizm - Tradycja - Problemy Współczesności". Impreza była sponsorowana przez Ministra Kultury i Sztuki Zdzisława Podkańskiego. Obrady miały odbyć się 6 września 1997 roku w Sali Szklanej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie mieszczącej się przy ulicy M. J. Piłsudskiego. Dla zainteresowanych przygotowano miejsca zakwaterowania, miejsce posiłku, podano sposoby dojazdu na miejsce oraz ofertę zaproszenia innych osób towarzyszących do zakwaterowania. W programie przygotowano koncert, przemówienie powitalne Wojewody Olsztyńskiego, wystąpienia oficjalnych gości, przerwę wystąpienia przedstawicieli regionów z Olsztyna, Elbląga i Suwałk. Po obiedzie miała rozpocząć się dyskusja plenarna oraz podjęcie uchwał po których miało nastąpić zakończenie obrad.