I Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Elblągu - biuletyn

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 8 Sygnatura: DŻS – VII biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - historia - 20 w.
  • Partie Polityczne - 20 w.
  • Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w Elblągu
  • Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.06.2017

Opis dokumentu

W dniu 26 listopada 1975 roku wydano dokument w formie maszynopisu, bez okładek pod nazwą "I Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) w Elblągu - biuletyn" liczący osiem stron. Biuletyn dotyczył kwestii organizacyjnych I Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZSL w Elblągu zgrupowanych w sześciu punktach. W tym harmonogramu obrad, rozpoczynających się o godz. 9.00 a kończących o godz. 18. odśpiewaniem - "Hymnu Chłopskiego". Wyciągu z regulaminu wyborów władz i delegatów na zebraniach i zjazdach ZSL. Aneksu do "Projektu Regulaminu Obrad I Wojewódzkiego  Zjazdu Delegatów ZSL w Elblągu", (z projektem możemy się zapoznać na naszych stronach internetowych). W dalszym ciągu dokumentu wymieniono trzy składy komisji ustalonych na zjeździe - Komisji Matki, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej wraz z członkami odpowiadającymi za techniczną stronę pracy danej komisji oraz salami w której obradowały. W naszych zbiorach posiadamy także Listę kandydatów na Członków Wojewódzkiego Komitetu (WK) ZSL wraz z krótkimi informacjami o nich.