I Sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu; Materiały Informacyjne - biuletyn

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 45 Sygnatura: DŻS - VIII biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - historia - 20 w.
  • Urząd Wojewódzki w Elblągu - wydawnictwa
  • Wojewódzka Rada Narodowa - 20 w.
  • Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu
  • Wojewódzka Rada Narodowa - plan pracy
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.10.2013

Opis dokumentu

Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu wydało w lipcu 1975 r. broszurę o nazwie Materiały informacyjne z pierwszej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu. Po reformie administracyjnej od 1.06.1975 r. do 31.12.1998 r. Elbląg i teren przyległy stanowił samodzielne województwo elbląskie. W dokumencie znalazły się teksty skrótów przemówień Przewodniczącego nowo powstałej Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) i Wojewody Elbląskiego. A także plany pracy w formie tabel - WRN, Prezydium WRN oraz poszczególnych Komisji - Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności, Produkcji Rolnej, Zaopatrzenia Ludności i Usług, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty i Kultury oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Dalej w dokumencie przedstawiono składy osobowe Prezydium WRN, wszystkich Komisji, a także Biura WRN. Na końcu znalazł się wykaz imienny przewodniczących rad narodowych i organów administracyjnych stopnia podstawowego z terenu województwa elbląskiego. Zarówno na okładce jak i na pierwszej stronie dokumentu widnieje informacja - "Do użytku służbowego", jeden z dwóch egzemplarzy dokumentu posiadanego przez Bibliotekę Elbląską posiada na okładce bliżej nieokreślony autograf (na zdjęciu obok).