Hrn. Abraham Hartwichs […] Geographisch - Historische Landes-Beschreibung derer dreyen im polnischen Preuβen ligenden Werdern, als des Danziger-Elbing-und Marienburgischen […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1722 Miejsce publikacji: Königsberg Autor:
  • Hartwich, Abraham
Illustracje: 1 Strony: 564 Sygnatura: Pol.8.II.3721 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Żuławy Wiślane - historia
  • Żuławy Malborskie – historia
  • Hartwich, Abraham (1663-1721)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.07.2018

Opis dokumentu

Podzielone na trzy części, osiemnastowieczne, obszerne dzieło o Żuławach Wiślanych autorstwa Abrahama Hartwicha (1663-1721) - niemieckiego ewangelickiego teologa, pastora, pedagoga i historyka. W publikacji, już w tytule autor wyróżnia podział Żuław na trzy mniejsze terytoria jakimi są: Żuławy Gdańskie (niem. das Danziger Werder), Żuławy Elbląskie (niem. das Elbinger Werder) i Żuławy Malborskie (niem. das Marienburger Werder). Tym ostatnim poświęcając najwięcej uwagi w opisie. Pierwsza część opracowania opisuje historię, geografię i demografię Żuław. Znajdujemy w niej informacje o ukształtowaniu terenu, strukturze agrarnej omawianych terenów, zalesieniu, florze i faunie, usytuowaniu miejscowości, niezwykle bogaty opis życia mieszkańców tych terenów (m.in. charakter, używane języki, ubiór, obyczaje) etc. Znaleźć tu można również informacje o dokumentach prawnych wydawanych od średniowiecza, mających wpływ na organizację życia politycznego, społecznego i religijnego na Żuławach. Druga część traktuje o kwestiach życia religijnego, zwłaszcza ewangelickiego na Żuławach Malborskich. Trzecia natomiast dotyczy zagadnień politycznych, administracyjnych i gospodarczych Żuław Malborskich, a także wydarzeń wojennych w latach 1719 – 1720. Publikację wzbogacono o rycinę przedstawiającą mapę poglądową opisywanych terenów.