Historiae Augustae scriptores sex Aelius Spartianus, Iulius Capitolinus, Aelius Lampridius, Vulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio, Flavius Vopiscus ad optimas editiones collati praemittur notitia literaria accedit index studiis societatis Bipontinae

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1787 Miejsce publikacji: Biponti Strony: [ 2 ]; XXXVI; 308; [ 2 ]; 264; [ 102 ] Sygnatura: 93716 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Starożytny Rzym
  • Historia Rzymu
  • Cesarze rzymscy
  • Rzymscy biografiści
  • Biografie cesarzy rzymskich
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 04.11.2022

Opis dokumentu

Historiae Augustae scriptores to dzieło poświęcone biografiom rzymskich cesarzy (Historia Augusta) oraz autorom tych biografii. Kartę tytułową zdobi medalion z wizerunkiem cesarza Hadriana (Historia Augusta odnosi się do czasów panowania Hadriana i jego następców). Dzieło otwiera wyimek z drugiej księgi De historicis latinis niderlandzkiego humanisty Gerrita Janszoona Vosa oraz poświęcone rzymskim biografistom Notitlia literaria z kodeksów opracowanych przez Johanna Alberta Fabriciusa w trzecim tomie Bibliotheca Latina (z poprawkami Johanna Augusta Ernestiego) i spis edycji opracowany przez Fabriciusa. Druga część to z kolei wspomniana Historia Augusta. Łącznie przedrukowało je Towarzystwo Bipont, które było też wydawcą znanej i cenionej ówcześni serii klasycznych dzieł. Biografie sześciu (według tradycji) autorów Historia Augusta żyjących za czasów Dioklecjana i Konstantyna obejmują informacje dotyczące życia i twórczości rzymskich biografistów. W drugiej części (Historia Augusta) znajduje się z kolei 30 biografii cesarzy, następców i uzurpatorów panujących w Rzymie od czasów Hadriana (117 r. n.e.) do śmierci Numeriana w 284 r. n.e.