Herrn Gottfried Lengnichs Syndici der Stadt Danzing Staats-Recht des Polnischen Preussens aus dem Lateinischen übersetzt durch Gottlieb Künhold

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1760 Miejsce publikacji: Danzig Autor:
  • Lengnich, Gottfried
Strony: 486 Sygnatura: Pol.8.II.1765 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk – 18 w.
  • Prusy Królewskie - prawo publiczne -18 w.
  • Lengnich, Gottfried (1689-1774)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.05.2018

Opis dokumentu

Dokument, zawierający tłumaczenie na język niemiecki publicznego prawa Prus Królewskich Gottfrieda Lengnicha (1689-1774), gdańskiego prawnika, historyka, nauczyciela gimnazjum gdańskiego, od 1749 roku profesora prawa i historii w szkole gdańskiej oraz inspektora gimnazjum, od 1750 roku syndyka miejskiego. Regulacje prawne zgromadzone w opracowaniu dotyczą obszaru Prus Królewskich (Prus Polskich) prowincji przyłączonej do Polski po wojnie trzynastoletniej postanowieniami pokoju toruńskiego z1466 roku. Prusy Królewskie obejmowały Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, rejony Malborka i Elbląga oraz Warmię, która choć zaliczała się do Prus Polskich, tworzyła jednak wydzielone władztwo terytorialne podlegające miejscowym biskupom tzw. dominium warmińskie. Tłumaczenia dokumentu z języka łacińskiego dokonał Gottlieb Künhold – gdański pisarz miejski.