Heimatkunde von Ostpreuβen

Typ: Książka Rok publikacji: 1936 Miejsce publikacji: Frankfurt a. Main,Königsberg Autor:
  • Sahm, Wilhelm
Illustracje: 54 Strony: 76 Sygnatura: 34907 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie - krajoznawstwo
  • Prusy Wschodnie – krainy historyczne
  • Prusy Wschodnie – historia
  • Sahm, Wilhelm (1873-1944)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 26.07.2018

Opis dokumentu

Publikacja, wydana w 1936 roku stanowiąca kompendium wiedzy (podręcznik) z zakresu krajoznawstwa Prus Wschodnich, autorstwa Wilhelma Sahma (1873-1944) niemieckiego, lokalnego historyka, kronikarza, nauczyciela i wizytatora szkół z ramienia władz w Królewcu. Opracowanie miało stanowić swoistą pomoc dydaktyczną dla uczniów i nauczycieli zgodnie z wymogami nauczania na poziomie szkoły średniej. Książka zawiera zbiór przekrojowych, geograficznych, historycznych, etnograficznych i przyrodniczych wiadomości o krainach historycznych położonych na terenach prowincji Prusy Wschodnie. W rozdziale pierwszym zamieszono ogólne wiadomości geograficzne wraz z opisami obserwacji nieboskłonu. Natomiast części druga to opisy poszczególnych podregionów historycznych. Należą do nich m.in.: Sambia ( niem. Samland), pruska Nadrawa (niem. Nadrauen), Mazury (niem. Masuern), Prusy Górne (niem. Oberland), Warmia (niem. Ermland), pruska Notangia (niem. Natangen), Pomezania (niem. Pomesanien), Pogezania ( niem. Pogesanien) etc. W tym rozdziale znajdujemy zbiór wiadomości o krajobrazie, warunkach klimatycznych, ukształtowaniu terenu, warunkach gospodarczych, mieszkańcach i ich zwyczajach, miejscowościach i trasach komunikacyjnych oraz legendy i podania dotyczące i związane z poszczególnymi krainami historycznymi. W tym fragmencie zamieszczono również chronologicznie uporządkowany rys historyczny regionu. Publikację wzbogacono licznymi ilustracjami i rycinami.