Harmonogram obchodów „Dni Morza” w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu z 1992 roku – załącznik pisma

Typ: DŻS Rok publikacji: 1992 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 2, Sygnatura: DŻS - VII.12 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - historia - 20 w.
  • Obchody i uroczystości - 20 w.
  • Biuro Organizacyjne Dni Morza Elbląg '92
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 25.04.2020

Opis dokumentu

W 1992 roku, jak co roku władze lokalne przygotowywały obchody Dni Morza na Bulwarze Zygmunta w Elblągu. W związku z tym powstał Komitet Organizacyjny Obchodów Dni Morza. Do prac zmobilizowano również władze ówczesnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (WBP) im. C. K. Norwida w Elblągu. Instytucja przygotowała, więc na te obchody dokument – „Harmonogram obchodów „Dni Morza” w WBP”. Dokument ten znajduje się w naszym zbiorze Dokumentów Życia Społecznego. Od jego pojawienia, powstało, kilkanaście innych dokumentów związanych z działalnością biblioteki i obchodami Dni Morza w 1992 roku. Dlatego warto zapoznać się z nim osobiście. Dokument powstał w styczniu 1992 roku i zawierał informacje o różnych imprezach przygotowywanych przez bibliotekę w okresie kilku miesięcy od lutego do czerwca (końca Dni Morza). Widoczna obok pierwsza strona, zawierała tytuł dokumentu oraz początek tabeli dzielonej na pięć kolumn. Kolumny zatytułowano – Termin, Nazwa imprezy, Miejsce, przypuszczalne Koszty oraz ewentualne Uwagi. Dwustronicowy dokument zawierał również dziewięć poziomych rzędów, w których zawarto treść organizowanych imprez kulturalnych. Do wysłanego Komitetowi Organizacyjnemu załącznika (treść harmonogramu), przygotowano oficjalny druk z zawiadomieniem. W swoich zbiorach posiadamy również wersję dokumentu mniej oficjalną, ale ostateczną różniącą się od tej także nazwą.