Handbuch zur kursorischen Lektüre der Bibel N. B. für Anfänger auf Schulen und Universitäten. Von Johann Georg Friedrich Leun […] Erster Theil. Zweyte Abtheilung, welche die zwey Evangelisten, Lukas und Johannes enthält

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1795 Miejsce publikacji: Lemgo Autor:
  • Leun, Johann Georg Friedrich
Strony: 193 - 416 Sygnatura: 92293a biblioteka cyfrowa link Języki: grc, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Teologia
  • Biblistyka
  • Ewangelia św. Łukasza
  • Ewangelia św. Jana
  • Leun, Johann Georg Friedrich (1757-1823)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.07.2020

Opis dokumentu

Wydany w 1795 roku w Lemgo Handbuch zur kursorischen Lektüre der Bibel … podręcznik (część pierwsza, rozdział drugi) do ogólnikowej lektury Ewangelii św. Łukasza, tradycyjnie umieszczanej w kanonie Nowego Testamentu jako trzecia, zaliczanej obok Ewangelii św. Mateusza i Marka do grupy ewangelii synoptycznych oraz Ewangelii św. Jana - czwartej, prawdopodobnie chronologicznie najpóźniejszej ze wszystkich ewangelii nowotestamentowych. Autorem dokumentu jest Johann Georg Friedrich Leun (1757-1823) - niemiecki teolog, filozof i orientalista. Powierzchowna znajomość treści w/w ewangelii stanowić ma według autora opracowania przyczynek i środek pomocniczy służący do dogłębnej znajomości, analizy i interpretacji treści przekazywanych przez ewangelistów oraz szeroko pojętej egzegezy biblijnej. Niniejszy dokument wydano współoprawnie z rozdziałem pierwszym (syg.92293), którego treść dotyczy Ewangelii św. Mateusza oraz Ewangelii Św. Marka. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajduje się również wydana współoprawnie w 1796 roku część druga (rozdział pierwszy, którego treści dotyczy Dziejów Apostolskich oraz Listu do Rzymian apostoła Pawła - syg.92293b i rozdział drugi, którego treści dotyczy Listów św. Pawła do Koryntian oraz Listu do Galatów - syg.92293c) oraz wydana w 1796 roku ostatnia, trzecia część podręcznika, którego treść dotyczy Listów Apostolskich - syg.92293d). Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 92293 -92293a.