Handbuch zu Hübners biblischen Historien oder gemeinützige Bearbeitung der wichtigsten Geschichten der Bibel für Eltern und Schullehrer von M. Georg Adam Horrer […] Erster Band

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1788 Miejsce publikacji: Erfurt Autor:
  • Horrer, George Adam
Strony: 464; [ 4 ] Sygnatura: 92333 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Starotestamentowe historie biblijne - 18 w.
  • Biblistyka - 18 w.
  • Egzegeza biblijna - 18 w.
  • Pedagogika - 18 w.
  • Horrer, George Adam (1754-1822)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 23.11.2020

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1788 roku w Erfurcie zawierająca zbiór 52 najważniejszych starotestamentowych historii biblijnych autorstwa niemieckiego teologa, autora hymnów i pastora Adama Georga Horrera (1754-1822). Podręcznik przeznaczony do powszechnego użytku dla rodziców i nauczycieli stanowi uzupełnienie do Biblische Historien (1714) Johanna Hübnera (1668 - 1731) - opracowanej na użytek w szkołach, niezwykle popularnej, przetłumaczonej na 15 języków europejskich Biblii dla dzieci. Zawarte w niniejszym dokumencie opowiadania biblijne opracowane zostały na podstawie najstarszej części Biblii - Pięcioksięgu Mojżeszowego, Księgi proroków oraz ksiąg hagiograficznych i dotyczą m.in. stworzenia świata i ludzi, grzechu pierworodnego, zbrodni Kaina, dziejów Abrahama i Sary, ich syna Izaaka, potopu, Sodomy i Gomory, dziejów Izraelitów, dziejów Samsona, Samuela, Saula, Dawida i Goliata, Salomona, Eliasza, Estery, Hioba, Jonasza etc.