Handbuch für Prediger zur praktischen Behandlung der Sonn- und Festtäglichen Episteln […] Erster Theil

Typ: Książka Rok publikacji: 1813 Miejsce publikacji: Magdeburg Autor:
  • Fritsch, Johann Heinrich
Strony: XVI; 440; [ 2 ] Sygnatura: KD.2084.1 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Teologia
  • Homiletyka
  • Kaznodziejstwo
  • Podręcznik homiletyczny - 19 w.
  • Pomoce duszpasterskie - 19 w.
  • Fritsch, Johann Heinrich (1772-1829)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.10.2023

Opis dokumentu

Handbuch für Prediger zur praktischen Behandlung der Sonn- und Festtäglichen Episteln (Magdeburg, 1813) - pierwsza część podręcznika - poradnika homiletycznego w opracowaniu niemieckiego luterańskiego teologa Johanna Heinricha Fritscha (1772-1829). Materiał jest praktycznym poradnikiem dla kaznodziejów i głosicieli Słowa Bożego i służyć ma pomocą do opracowywania i wygłaszania kazań na poszczególne niedziele i święta roku liturgicznego, których podstawę stanowią nowotestamentowe Listy Apostolskie. Przejrzysty sposób zorganizowania podręcznika czyni z tej książki bardzo praktyczny poradnik pozwalający na szybkie dobranie właściwych przykładów do przygotowywanych homilii i stanowi nieocenioną pomoc dla głosicieli Słowa, na których barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność za skuteczne nauczanie a przede wszystkim zrozumienie Słowa wśród słuchaczy. Pierwszą część książki rozpoczyna kazanie na pierwszą niedzielę Adwentu, którego inspiracją są fragmenty listu Św. Pawła do Rzymian. Natomiast kończy kazanie na przypadający w Wielkim Tygodniu, trzy dni przed Wielkanocą - Wielki Czwartek, którego podstawą jest 1 List Św. Pawła do Koryntian.