Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. […] Provinz Ostpreussen […]

Typ: Książka Rok publikacji: 1903 Miejsce publikacji: Berlin Illustracje: 1 mapa Strony: [2]; VIII; [5]; LIV; [2]; 472; [2]; IV; 14 Sygnatura: 34632 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie - posiadłości ziemskie - rejestr - 20 w.
  • Prusy Wschodnie - rolnictwo - 20 w.
  • Prusy Wschodnie - rolnictwo – organizacje i instytucje – 20 w.
  • Prusy Wschodnie – izba rolnicza – 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 30.11.2018

Opis dokumentu

Wznowiony i uaktualniony rejestr posiadłości ziemskich (gospodarstw rolnych) prowincji Prusy Wschodnie. Publikacja wydana w Berlinie, w 1903 roku na zlecenie izby rolniczej prowincji Prusy Wschodnie i opracowana przez pracowników tejże instytucji. Pierwsze izby rolnicze w Prusach wprowadzone zostały ustawą z 1894 roku. Izby te obejmowały terytorium jednej prowincji, a ich zadaniem była reprezentacja i obrona interesów rolnictwa i leśnictwa, popieranie wszelkich urządzeń, zakładanie i prowadzenie szkół rolniczych oraz popieranie postępu technicznego w produkcji rolnej. Ponadto miały one za zadanie współdziałanie z administracją rządowa i doskonalenie prawa gospodarczego. Pruskie izby rolnicze działalnością swoją w okresie przedwojennym położyły fundament pod rozwój kultury rolnej i były jednym z głównych filarów doskonałej organizacji ekonomicznej Niemiec. Obszerny materiał poglądowy podzielono na dwie części. Pierwsza zawiera opis geograficzny, kulturalno-historyczny i statystyczny prowincji Prusy Wschodnie wraz z wykazem instytucji, towarzystw, związków i organizacji działających na rzecz i w otoczeniu rolnictwa (w tym również urzędników sądowych, notariuszy, weterynarzy etc.). Druga część, opracowana w formie tabelarycznej zawiera rejestr posiadłości ziemskich prowincji, uwzględniając podział na rejencje: królewiecką ( niem. Regierungsbezirk Königsberg) i gąbińską ( niem. Regierungsbezirk Gumbinnen) oraz mniejsze jednostki administracyjne. W tabelach znajdujemy dane dotyczące położenia, właścicieli, powierzchni, struktury, rodzaju prowadzonej działalności w gospodarstwach rolnych etc. Publikację uzupełniają indeks imienny oraz z podziałem według miejscowości.