Grundlehren aller mechanischen Wissenschaften von Abel Bürja. Erster Theil welcher die Statik enthält

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1789 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Bürja, Abel
Illustracje: 1 Strony: [ 4 ]; XL; 384 [ 2 ] Sygnatura: 92364 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Mechanika - 18 w.
  • Statyka - 18 w.
  • Równowaga ciał stałych i maszyn
  • Fizyka - 18 w.
  • Bürja, Abel (1752-1816)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 09.09.2020

Opis dokumentu

Grundlehren aller mechanischen Wissenschaften… - (część pierwsza) - dokument opublikowany w Berlinie w 1789 roku zawierający XVIII - wieczne podstawy nauk mechanicznych (współcześnie mechaniki) - w części dotyczącej zagadnień z dziedziny statyki. Autorem opracowania jest Abel Bürja (1752-1816) - niemiecki matematyk, nauczyciel, kaznodzieja, członek Królewskiej Pruskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz honorowy członek Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu. Statyka (z gr. στατός 'trwały, stały') jest współcześnie określana jako dział mechaniki fizycznej zaliczany czasem do dynamiki albo traktowany jako osobna dziedzina. Zajmuje się równowagą sił i momentów sił działających na nieruchome ciała materialne - czyli układami statycznie zrównoważonymi.Równowagą z kolei nazywamy zjawisko, w którym działanie jednej siły jest równoważone przez działanie drugiej siły, ciało, na które działają te siły pozostaje w spoczynku. Dla uproszczenia opisu zjawisk w statyce pomija się odkształcenia ciała pod wpływem działania sił, wprowadzając pojęcie ciała sztywnego. Niniejsza publikacja koncentruje się na XVIII-wiecznym ujęciu problematyki równowagi ciał stałych i maszyn zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym. W dokumencie znajdujemy m.in. opis i charakterystykę podstawowych pojęć: ciała, materii, wagi, masy i gęstości ciał, zjawiska składania i przepływu sił, równowagi sił, jej warunków i rodzajów, środka ciężkości etc. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajduje się również wydana w 1790 roku część druga publikacji, poświęcona hydrostatyce (syg.92364a), trzecia, opublikowana w 1791 roku, poświęcona dynamice (syg.92364b) oraz część czwarta, poświęcona hydraulice (syg.92364c) wydana w 1792 roku. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 92364 – 92364a.