Grundlagen nationalsozialistischer Kulturpflege

Typ: Książka Rok publikacji: 1935 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Stang, Walter
Strony: 64 Sygnatura: KD.21259 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • III Rzesza
  • Narodowy socjalizm
  • Polityka kulturalna narodowego socjalizmu
  • Kultura i sztuka w III Rzeszy
  • Niemiecka kultura narodowa
  • Stang, Walter (1895-1945)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 19.01.2024

Opis dokumentu

Grundlagen nationalsozialistischer Kulturpflege (Berlin, 1935) -  propagandowa publikacja odnosząca się do ideologicznych podstaw narodowosocjalistycznej opieki nad kulturą i kultywowania niemieckiej kultury narodowej, a co a tym idzie uporządkowania szeroko pojętego sektora kulturalnego w kraju w myśl ideologii narodowego socjalizmu w opracowaniu Waltera Stanga (1895-1945) - niemieckiego teatrologa, dramaturga, pisarza i publicysty, członka SA i NSDAP, urzędnika i posła do Reichstagu w latach 1936-1945. Nazizm (narodowy socjalizm) był ideologią, która zanegowała rzeczywistość w imię paranoicznej wizji świata. Zmagania o radykalną metamorfozę porządku społecznego przedstawiała jako brutalną wojnę „sił dobra” z „siłami zła”, w której ostateczne zwycięstwo miało trwale odmienić ludzką kondycję. Według nazistów nowoczesny świat znajdował się w stanie krańcowego rozkładu, a sami Niemcy stanęli w obliczu gigantycznej katastrofy. Twierdzili, że wszystkie dziedziny życia przenika kryzys istnienia, a dawny uporządkowany świat ustąpił miejsca zepsuciu i degeneracji. Zwolennicy nazizmu swoją wizję kreślili z wielkim rozmachem: upadek dostrzegali w każdym aspekcie życia społecznego - w gospodarce, polityce oraz kulturze. Objęcie władzy w Niemczech przez NSDAP sprowadziło kulturę i sztukę do roli narzędzi propagandy. Sztuka nowatorska uznana została za „zwyrodniałą” i dość szybko wyeliminowana z życia publicznego. Różnorodność gustów przedstawiano jako konsekwencję sprzeczności ideologicznych, a przede wszystkim obcości rasowej - sztuka nowoczesna, czyli „zwyrodniała” kojarzona była przede wszystkim z „żydowskim gustem”. Środowisku filmowemu i teatralnemu narodowy socjalizm zarzucał propagowanie aberracyjnych wzorców zachowań oraz całkowity brak patriotyzmu. Naziści z pogardą spoglądali na krytyków literackich i publicystów lewicowych czasopism. Tę pogardę wyrażali określeniem Kulturbolschewismus (kulturalny bolszewizm), które odnosili do całej modernistycznej kultury i sztuki, widząc w niej przejawy dekadencji. Po zakończeniu wojny niniejsza praca wraz z wydaną dwa lata później, w 1937 roku „Weltanschauung und Kunst” zostały wpisane na listę literatury do wykluczenia w radzieckiej strefie okupacyjnej.