Griechische Blumenlese mit erklärenden Anmerkungen […] Zweiter Theil

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1785 Miejsce publikacji: Braunschweig Autor:
  • Köppen, Johann Heinrich Justus
Strony: XVI; 254 Sygnatura: 92629/2 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Literatura starożytnej Grecji
  • Chrestomatia starożytnych tekstów greckich
  • Starożytna Grecja - poezja liryczna
  • Starożytna Grecja - elegie
  • Köppen, Johann Heinrich Justus (1755 - 1791)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.04.2021

Opis dokumentu

Griechische Blumenlese mit erklärenden Anmerkungen - część druga (Brunszwik, 1785) publikacji zawierającej, uzupełniony o obszerne komentarze, zbiór utworów poetyckich starożytnych klasyków greckich, stanowiących część niezwykle bogatego dorobku literatury starogreckiej. Autorem niniejszej chrestomatii (antologii) jest niemiecki filolog i pedagog Johann Heinrich Justus Köppen (1755-1791). Köppen studiował filologię na uniwersytecie w Getyndze, gdzie był uczniem niemieckiego badacza starożytności, filologa, historyka i archeologa Christiana Gottloba Heyne (1729-1812). Od 1779 roku pracował jako adiunkt w Pädagogium w Ilfeld, a w 1783 r. został dyrektorem gimnazjum w Hildesheim. We wrześniu 1791 roku rozpoczął nauczanie w liceum w Hanowerze, ale wkrótce zapadł na chorobę i zmarł na początku listopada w wieku 35 lat. Jego działalność literacka skoncentrowana była w szczególności na ułatwieniu zrozumienie najwybitniejszych klasyków antycznych (Homer, Horacy, Owidiusz, Sofokles, Platon), poprzez objaśnienia w języku niemieckim, dla których za wzór posłużyły mu komentarze Heyne'a. Niniejsza część publikacji, zawiera (w całości lub we fragmentach) elegie: Kallinosa z Efezu (łac. Callinus gr. Καλλῖνος); poety i śpiewaka greckiego z VII wieku p.n.e.Tyrteusza (stgr.Τυρταῖος Tyrtaios) , od którego imienia wywodzi się nazwa poezji patriotycznej wzywającej do walki, określanej mianem poezji tyrtejskiej; ateńskiego męża stanu, poety i prawodawcy Solona (gr.kl. Σόλων Sólōn; ok. 635 – ok. 560 p.n.e.); greckiego poety, żyjącego w VII wieku p.n.e. w Azji Mniejszej w jońskim mieście Kolofon - Mimnermosa, (Μίμνερμος ,630–600 p.n.e.); greckiego poety lirycznego Teognisa z Megary (stgr.Θέογνις ὁ Μεγαρεύς Theognis ho Megareus,) oraz jednego z najwybitniejszych dramaturgów starożytnej Grecji - Eurypidesa (gr. Εὐριπίδης Euripídēs, ur. około 480 p.n.e - zm. 406 p.n.e. ). W dalszej części materiału Köppen zamieszcza, również opatrzone komentarzami pieśni i utwory poetyckie: najsławniejszej poetki starożytnej Grecji, żyjącej na przełomie VII i VI wieku p.n.e. - Safony (gr. Σαπφώ, łac. Sappho); zmarłej w wieku lat dziewiętnastu, lirycznej poetki greckiej Erinny z Telos (stgr.Ἤριννα,) ; pochodzącego z z miasta Teos, autora poezji jambicznej Anakreonta (stgr. Ἀνακρέων Anakreon; ur. ok. 570 p.n.e., zm. ok. 485 p.n.e.) etc. W dokumencie autor odnosi się równie do greckiej skolii oraz pieśni chóralnych tragików greckich. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 92629/1 -92629/2.