Gnom nr 3 październik 1996 Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 - gazetka szkolna

Typ: DŻS Rok publikacji: 1996 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [4] Sygnatura: DŻS - XI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - szkolnictwo - 20 w.
  • Gazetka szkolna - 20 w.
  • Wydawnictwa młodzieżowe - 20 w.
  • Specjalny Ośrodek Specjalno-Wychowawczy nr 2 im. Janusz Korczaka w Elblągu - historia
  • Specjalny Ośrodek Specjalno-Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 05.03.2020

Opis dokumentu

Wśród Dokumentów Życia Społecznego posiadanych prze Bibliotekę Elbląską ciekawą grupę stanowią gazetki szkolne wydawane prze uczniów, Rady Szkoły  dla uczniow i rodziców czy Samorządy Uczniowskie, łącznie jesteśmy w posiadaniu  kilkudziesięciu tego rodzaju materiałów z różnych elbląskich szkół, kolegiów i parafii. Zdarza się, że niektóre szkoły wydawały w swoim czasie dwie gazety, w zależności od składu redakcji, który wraz z upływem czasu opuszczał mury szkolne. Mówimy o przypadku funkcjonowania dwóch różnych gazetek w różnym czasie i pod inną nazwą. Tak właśnie się stało z gazetkami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (SOSW), im. Janusza Korczaka mieszczącego się przy ulicy Polnej 8a. Jedna z gazetek z lat 1992-93 nazywała się "Gazeta rakietowa" a druga pochodząca z lat 1996-97 nazywała się "Gnom". "Gnom", to skrót od nazwy Gazetka Naszym Okiem Magazyn. Charakterystyczna jest winieta tej gazety, stała nazwa a obok siedzący sympatyczny krasnal-gnom, oraz kolejny numer gazetki. Format A-4, objętość 4-6 stron, nakład liczący 15 egzemplarzy, prawdopodobnie to miesięcznik. Wskazują na to posiadane numery październik 1996, grudzień 1996, choć następny to już wiosna 1997 roku. Czasopismo nie paginowane, wykonane w technice czarno-białej kserograficznej, teksty pisane ręcznie mieszają się na równi z tymi drukowanymi na ksero. Ma się wrażenie, że są redagowane przez osoby dorosłe  i tylko przeznaczone dla młodzieży, posiadają zarówno stałe rubryki - "Felieton gnoma", "W tym numerze" (spis treści numeru), "Z encyklopedią na Ty", "Bliżej przyrody", "Przeczytane przepisane", "Śmiejmy się" czy "Ćwicz rozumek". Jak i również jednorazowe, "Co ucho słyszało", "Sport w szkole", "Nasze kłopoty". Numer środkowy 4 oprócz winiety i spisu treści nie posiada żadnych wspólnych rubryk stałych, z nim jak i następnym numerem 5 można się zapoznać na stronach DLibry.