Gesellschaft für Volksbildung. 61. Jahresbericht (1931/32)

Typ: Czasopismo Rok publikacji: [1932] Miejsce publikacji: [Berlin] Sygnatura: 010677 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasło kluczowe:
  • Towarzystwo do Edukacji Ludowej (Gesellschaft für Volksbildung) - sprawozdanie 1931/32
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.09.2016

Opis dokumentu

Sprawozdanie z działalności niemieckiego Towarzystwa do Edukacji Ludowej (Gesellschaft für Volksbildung) za lata 1931/32. Towarzystwo powstałe w 1871 r. miało za zadanie krzewić oświatę, zwłaszcza wśród robotniczej warstwy społeczeństwa, m. in. za pomocą wykładów, prelekcji, zakładania bibliotek ludowych etc. Towarzystwo funkcjonowało aż do nastania w Niemczech dyktatury narodowosocjalistycznej. Jak wynika ze znajdującego się w zbiorach Biblioteki Elbląskiej sprawozdania 1931/1932 nastały w Niemczech kryzys gospodarczy przyniósł bardzo wiele szkód na polu edukacji, wychowania i w innych dziedzinach, znajdujących się pod egidą towarzystwa. Szczególnie dotknięte zostało szkolnictwo dorosłych, jako nieobjęte uwagą państwa w takim stopniu jako obowiązkowa edukacja dzieci i młodzieży. Skreślono dotacje dla czytelni ludowych i towarzystw edukacyjnych. Po wstępie nakreślającym trudną sytuację oświaty i kultury w omawianym okresie, w sprawozdaniu następuje relacja z obchodów okrągłego jubileuszu istnienia towarzystwa, a dalej sprawozdanie z działalności, która obejmowała wypożyczanie książek bibliotekom ludowym, doradztwo biblioteczne, organizację wędrownych wystaw, wędrowną scenę teatralną, prelekcje i wykłady, wypożyczanie filmów, płyt oraz sprzętu w rodzaju rzutników współpracującym z Gesellschaft für Volksbildung instytucjom i podmiotom o profilu edukacyjnym.