Geschichte der Mark Brandenburg. Von den ältesten bis auf die neusten Zeiten […] von Karl Friedrich Tzschucke […]

Typ: Książka Rok publikacji: 1804 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Tzschucke, Karl Friedrich
Illustracje: 5 Strony: [ 16 ]; 448 Sygnatura: KD.2108 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Historia
  • Marchia Brandenburska - historia
  • Historia Niemiec
  • Historia Prus
  • Historia Brandenburgii
  • Tzschucke, Karl Friedrich (1779-1826)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.10.2023

Opis dokumentu

Geschichte der Mark Brandenburg … (Berlin, 1804) - historia Marchii Brandenburskiej od czasów najdawniejszych do czasów współczesnych autorowi publikacji, w opracowaniu niemieckiego historyka Karla Friedricha Tzschucke (1779-1826). Książka uzupełniona kilkoma unikalnym rycinami podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy opisuje czasy najdawniejsze do powstania organu państwowego pod panowaniem margrabiego Albrechta Niedźwiedzia, niem. Albrecht der Bär (ok.1100-1170). Drugi charakteryzuje okres 1155-1640 roku, od panowania Albrechta Niedźwiedzia do objęcia władzy w 1640 roku przez Fryderyka Wilhelma (1620-1688) - elektora brandenburskiego i księcia pruskiego z dynastii Hohenzollernów, nazywanego Wielkim Elektorem. Ostatni rozdział prezentuje okres od panowania Wielkiego Elektora do objęcia w 1797 roku tronu pruskiego przez Fryderyka Wilhelma III (1770-1840), syna Fryderyka Wilhelma II (1744-1797). Już za czasów Karola Wielkiego tworzono zarówno dla celów obrony, jak i ekspansji hrabstwa pograniczne zwane marchiami. Powstały one też na pograniczu słowiańsko-niemieckim. Z tego obszaru wyruszały wyprawy wojenne przeciwko pogańskim Słowianom Zachodnim. Z utworzonej w 928 r. Marchii Północnej wzięła swój początek ekspansja, która doprowadziła do utworzenia Marchii Brandenburskiej (łac.Marchia Brandenburgensis, niem. Mark Brandenburg}. Pod koniec X wieku teren Marchii Północnej został ponownie opanowany przez Słowian. Dopiero w XII wieku za panowania Albrechta Niedźwiedzia z dynastii askańskiej powrócili niemieccy osadnicy. Wyprawy wojenne i podbój księstw słowiańskich pozwoliły temu władcy na ostateczne opanowanie tych terenów. W 1157 r. zdobył on potężny gród Brennę, nazwany później Brandenburgiem, który stał się odtąd ośrodkiem Marchii, zwanej Brandenburską. W grodzie tym przechodzącym z rąk do rąk, prawdopodobnie już w 948 r. Otto I założył biskupstwo, które w czasie ponownej przewagi Słowian przeniesione było czasowo do Magdeburga. W ramach rozwoju Marchii Brandenburskiej zakładano nowe miasta. W 1237 r. założony został Berlin, a w 1257 r. Frankfurt nad Odrą. Do XIV wieku członkowie dynastii askańskiej, a następnie Wittelsbachowie uczynili Brandenburgię największym księstwem Niemiec. Władzę w Marchii Brandenburskiej przejęła w 1415 roku i utrzymała aż do końca I wojny światowej dynastia Hohenzollernów. Jednym z ważniejszych i zarazem tragiczniejszych wydarzeń na terenie Brandenburgii była wojna trzydziestoletnia, która doprowadziła do ogromnego spustoszenia terenów Brandenburgii. W końcowej fazie tego konfliktu, władzę przejął Fryderyk Wilhelm, zwany później Wielkim Elektorem. Sprowadzanie nowych osadników, przede wszystkim hugenotów z Francji, ale również osadników z takich krajów jak Holandia, Szwajcaria i innych, przyczyniło się do rozwoju handlu i rzemiosła, a tym samym do wzmocnienia państwa. Wraz z wydaniem edyktu tolerancyjnego w 1685 r., znanego pod nazwą Edyktu Poczdamskiego, przyznane zostały imigrantom liczne prawa, w tym prawo do swobodnego praktykowania swojej religii. Następca Fryderyka Wilhelma, elektor brandenburski Fryderyk III (1657–1713) uznawany jest za twórcę Królestwa Prus. W 1701 roku koronował się w Królewcu i przybrał tytuł króla Prus – Fryderyka I. W ten sposób Marchia Brandenburska stała się częścią Prus. Następnym władcą z dynastii Hohenzollernów był Fryderyk Wilhelm I (1688-1740) - “król sierżant”. Pod rządami jego syna Fryderyka II zwanego Wielkim (1712-1786), Prusy stały się mocarstwem o europejskim znaczeniu.