Geschichte der Landeskultur Westpreuβens und des Netzebezirks bis zum Ausgang der polnischen Zeit (Schriften des Instituts für Osteuropäische Wirtschaft am Staatswissenschaftlichen Institut der Uniweristät Königsberg)

Typ: Książka Rok publikacji: 1936 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Mager, Friedrich
Strony: 175 Sygnatura: 35426 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Zachodnie - historia
  • Prusy Zachodnie - rozwój odrębności regionalnej
  • Prusy Zachodnie - krajobraz kulturowy
  • Prusy Zachodnie - geografia kultury
  • Mager, Friedrich (1885-1974)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.01.2019

Opis dokumentu

Publikacja, wydana Berlinie w 1936 roku autorstwa Friedricha Magera (1885-1974) - niemieckiego geografa, historyka, profesora Uniwersytetu Albrechta w Królewcu opisująca pod kątem historyczno - kulturowym rozwój terenów Prus Zachodnich od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, kładąca nacisk na geograficzno - kulturowy sposób przedstawiania rzeczywistości i charakterystyczne cechy kształtujące regionalną odrębność. W opracowaniu autor poddaje opisowi ewolucję szeroko pojętego krajobrazu kulturowego terenów będących przedmiotem prezentacji, analizując m.in. ewolucję krajobrazu osadniczego, rolniczego, gospodarki leśnej, miast i miejscowości etc. Praca jest wynikiem wnikliwej pracy badawczej autora oraz głębokich studiów archiwalnych nad dokumentami dostępnymi w archiwach takich miast jak Gdańsk, Berlin czy Królewiec.