Geschichte der Begründung und des Wachsthums der Reformation in Westpreuβen

Typ: Książka Rok publikacji: 1850 Miejsce publikacji: Thorn Autor:
  • Lambeck, Alexander Gustav Hermann
Strony: 180 Sygnatura: 35401 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Królewskie – reformacja – historia
  • Gdańsk – reformacja – historia
  • Elbląg – reformacja – historia
  • Toruń – reformacja – historia
  • Luter, Marcin (1483-1546)
  • Lambeck, Alexander Gustav Hermann
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 05.09.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1850 roku w Toruniu autorstwa Alexandra Gustava Hermanna Lambecka dotycząca początków, rozwoju i rozprzestrzeniania się reformacji na obszarze Prus Zachodnich na przestrzeni XVI – XVIII wieku, w szczególności na terenach które w opisywanym okresie nosiły nazwę Prus Królewskich lub Prus Polskich w odróżnieniu od Prus Książęcych nazywanych później Prusami Wschodnimi. Przyczyny przyjmowania się haseł reformacyjnych były na omawianym obszarze podobne do tych jakie wystąpiły w Niemczech i w całej Europie. W Prusach Królewskich istniał podatny grunt dla przyjmowania nowinek religijnych. Największy oddźwięk hasła Marcina Lutra (1483-1546) znalazły w Gdańsku. Równocześnie z wydarzeniami w Gdańsku miały miejsce podobne wydarzenia w Elblągu i Braniewie. Ruch reformacyjny w pierwszym stadium swego rozwoju objął przede wszystkim miasta: Toruń, Gdańsk, Elbląg i Braniewo oraz okolice tych miast. W opracowaniu, podzielonym na trzy części przedstawiono rys historyczny i fazy reformacji dla każdego wieku z osobna, wiele uwagi poświęcając sytuacji i wydarzeniom w wielkich miastach pruskich – w Gdańsku, Toruniu i Elblągu. Materiał uzupełniono o alfabetyczne rejestry kościołów ewangelickich ówczesnych jednostek administracyjnych Prus Zachodnich - rejencji kwidzyńskiej i gdańskiej.