Geschäftsbericht des Kommunalen Spar-und Giroverbandes für die Ostmark […] und […] Giro-Zentrale (Kommunalbank) für die Ostmark […] und Povinzialbank Grenzmark Posen-Westpreuβen, Girozentrale […] über das Jahr 1932

Typ: Książka Rok publikacji: 1933 Miejsce publikacji: Königsberg Strony: 32 Sygnatura: 34827 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Instytucje finansowe - raporty roczne - Prusy - 20 w.
  • Komunalny Związek Kas Oszczędnościowych i Żyrowych - Prusy - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 14.09.2018

Opis dokumentu

Publikacja zawierająca sprawozdanie z działalności za 1932 rok Komunalnego Związku Kas Oszczędnościowych i Żyrowych, federacji skupiającej ten rodzaj instytucji finansowych z terenów prowincji Prusy Wschodnie (niem.Ostpreussen) i Marchii Granicznej Poznańsko-Zachodniopruskiej (niem. Grenzmark Posen-Westpreußen). Materiał zawiera podstawowe informacje o składzie osobowy zarządu związku, zasięgu terytorialny, zakresie działalności i osiągniętych wynikach finansowych. Opracowanie zawiera również roczne sprawozdania z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy 1932 Giro-Zentrale (Kommunalbank) für die Ostmark w Kaliningradzie (niem. Königsberg) oraz Provinzial Grenzmark Posen-Westpreußen, Girozentrale z siedzibą w Pile ( niem. Schneidemühl). Raporty w sposób uporządkowany prezentują sytuację finansową i finansowe wyniki działalności obu podmiotów gospodarczych.