Georg Friedrich Meiers […] Beweis: daß keine Materie dencken könne

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1751 Miejsce publikacji: Halle im Magdeburgischen Autor:
  • Meier, Georg Friedrich
Strony: [ 16 ]; 189 Sygnatura: 91681 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Literatura niemieckojęzyczna - rozprawy filozoficzne - 18 w.
  • Filozofia - materializm - 18 w.
  • Filozofowie niemieccy - 18 w.
  • Meier, Georg Friedrich (1718-1777)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 05.11.2019

Opis dokumentu

Uzupełnione, drugie wydanie  rozprawy filozoficznej Georga Friedricha Meiera (1718-1777)  Beweis daß keine Materie dencken könne. Dokument, opublikowany w Halle w 1751 roku dedykowany jest niemieckiemu teologowi luterańskiemu Siegmundowi Jakubowi Baumgartenowi (1706-1757). W rozprawie autor podejmuje się filozoficznych rozważań dotyczących stosunku i zależności myśli od materii, przedmiotu ludzkiego poznania, działalności duchowej człowieka, pojęcia bytu i jego istotnych właściwości, poglądów reprezentowanych przez materialistów etc. Georg Friedrich Meier był niemieckim filozofem, którego dzieła przyczyniły się w niezwykły sposób do rozpowszechnienia nowego kierunku myślenia, a w szczególności tego oświeceniowego i filozoficzno-artystycznego. Jako uczeń Alexandra Gottlieba Baumgartena (1714-1762) trwał w tradycji metafizyki Gottfrieda Wilhelma Leibniza i Christian Wolffa, ale pod wpływem empiryzmu Johna Locke odwrócił się od hipotetycznej rozsądnej teorii w stronę praktycznego rozsądnego pojęcia oświecenia. Celem jego było popieranie rozsądku we wszystkich ludzkich dziedzinach jako warunku szczęśliwego życia.