Geologischer Führer durch Ostpreuβen […] Teil I

Typ: Książka Rok publikacji: 1924 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Kraus, Ernst
Illustracje: 7 Strony: [ 5 ]; X; 107; [ 4 ] Sygnatura: 34512 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Geologia - Prusy Wschodnie
  • Geologia regionalna - Prusy Wschodnie
  • Stratygrafia - Prusy Wschodnie
  • Sedymentologia - Prusy Wschodnie
  • Kraus, Ernst (1889-1970)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 25.10.2018

Opis dokumentu

Część pierwsza przewodnika geologicznego Prus Wschodnich, opublikowana w 1924 roku w Berlinie autorstwa doktora Ernsta Krausa (1889-1970) - niemieckiego geologa, profesora i wykładowcy na uniwersytetach w Królewcu, Rydze i Monachium. Opracowanie z dziedziny geologii regionalnej zawiera rys budowy geologicznej regionu na tle ogólnej historii geologicznej. Materiał zawiera charakterystykę geologiczną regionu pod kątem stratygrafii, sedymentologii, petrografii, petrologii, tektoniki etc. Prezentuje opis budowy i struktury geologicznej oraz procesów wpływających na przeobrażenia. Przedstawione treści łączą elementy teoretycznej historii geologii oraz badań, obserwacji i wypraw naukowych prowadzonych na obszarze prowincji Prusy Wschodnie. Część druga przewodnika (w zbiorach Biblioteki Elbląskiej oznaczona sygnaturą 34513), wydana w 1925 roku jest swoistą wędrówką geologiczną przez rejony prowincji Prusy Wschodnie i prezentuje geologiczne opisy terenów Mazur, Warmii, okręgu Kłajpedy, Półwyspu Sambijskiego, Zalewu Wiślanego, Mierzei Kurońskiej etc.