Gemeinnütziges Volksblatt

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1799-1800 Miejsce publikacji: Potsdam Sygnatura: 010791 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie – 18 w.
  • Märkische Oekonomische Gesellschaft – Poczdam
  • Rochow, Friedrich Eberhard von (1734-1805)
  • Agronomia – Niemcy – 18 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.04.2018

Opis dokumentu

Miesięcznik, którego instytucją sprawczą było Märkische Oekonomische Gesellschaft, towarzystwo założone w 1791 roku, w Poczdamie. Treści merytoryczne czasopisma miały na celu szerzenie wiedzy rolniczo-ekonomicznej i znajomości obowiązującego prawa wśród ludu (chłopstwa). Prezentowana tematyka, opracowana w przejrzysty i prosty sposób, związana była z problematyką właściwej uprawy ziemi, hodowli bydła, trzody chlewnej, właściwego nawożenie i pielęgnacji upraw, walki ze szkodnikami i chorobami roślin i zwierząt, poprawy opłacalności produkcji rolnej itp. Zagadnienia prezentowane były na podstawie zbioru doświadczeń innych ludzi i specjalistów oraz obowiązujących regulacji prawnych. W wydaniach ukazywały się również wyciągi z ustaw niezwykle szerokiego pruskiego Lanndrechtu (oficjalnie "Powszechne prawo krajowe dla państw królewsko-pruskich" – powszechny kodeks obowiązujący w Prusach od 1794 do 1900 roku). Kwestie prawne poruszane na łamach miesięcznika miały służyć do właściwego rozumienia zarówno praw jak i obowiązków oraz chronić społeczeństwo przed ewentualnymi karami, przewidzianymi w przypadku łamania obowiązującego prawa. Wydania z 1800 roku poprzedzono przedmową Friedricha Eberharda von Rochow (1734-1805)- niemieckiego magnata, pedagoga, filantropa, zwolennika fizjokratyzmu i propagatora oświaty wśród ludu, który wskazywał przydatność publikacji we wszystkich aspektach życia, szczególnie dla ludności pochodzenia wiejskiego. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się miesięczniki z 1800 roku oraz egzemplarz z czerwca 1799 roku.