Gegen die Konservativen!

Typ: DŻS Rok publikacji: [18?] Miejsce publikacji: Berlin Strony: [1] k. Sygnatura: DŻS 15 a/1 - nr 65 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Niemcy - parlamentaryzm - 19 w.
  • Agitacja polityczna
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 14.12.2016

Opis dokumentu

Druk polityczny wymierzony przeciw zasiadającym w niemieckim Reichstagu konserwatystom, reprezentującym Deutschkonservative Partei, wydany przez ich oponentów skupionych w Deutsche Freisinnige Partei w okresie między 1881 a 1884 r. Partia Deutschkonservative Partei powstała w 1876 r. Skupiała głównie niemiecką arystokrację, posiadaczy ziemskich, zwolenników polityki kanclerza Otto Bismarcka, tradycjonalistycznie nastawionych wyznawców protestantyzmu. Posłowie partii byli zwolennikami umocnienia władzy monarszej i znaczenia religii oraz tradycji, przeciwnikami zaś pluralizmu politycznego. Jest to główny zarzut stawiany konserwatystom przez autora(ów) omawianego druku, którzy stwierdzają, iż wśród 78 posłów partii w Reichstagu nie ma ani jednego rzemieślnika oraz że – poza nielicznymi wyjątkami – posłowie ci głosują zawsze za projektami ustaw zgłaszanymi przez rząd. Kolejny wysuwany pod ich adresem zarzut to rozrzutność w gospodarowaniu publicznymi pieniędzmi, przejawiająca się w akceptacji wszystkich wydatków rządu, zwłaszcza w zakresie urzędniczej administracji, floty i armii oraz prowadzeniem polityki kolonialnej „bez umiaru i sensu”, co skutkować ma odpływem rąk do pracy i kapitału na terytoria zamorskie. Następnym krokiem związanym bezpośrednio ze zwiększonymi wydatkami państwa jest, jak stwierdzają autorzy druku, ciągłe podnoszenie lub wprowadzanie nowych podatków i ceł, które posłowie Deutschkonservative Partei również bez zastrzeżeń akceptują. W kwestiach gospodarczych autorzy zarzucają konserwatystom ograniczanie wolności rzemiosła i działania na niekorzyść robotników, przejawiające się m. in. we wprowadzeniu tzw. książek robotniczych (Arbeitsbücher), umożliwiających sprawowanie kontroli nad robotnikiem oraz głosowaniu za tzw. „nowelą rzemieślniczą” (Gewerbenovelle) z 1883 r. zawierająca zapisy m. in. o przymusie cechowym oraz o obowiązkowym zapisywaniu się pracowników przemysłu i rzemiosła do właściwych dla nich kas ubezpieczeniowych, co hamowało rozwój niezależnych ubezpieczalni. Wreszcie zdaniem liberalnych autorów ulotki, konserwatyści dążą do ograniczania swobód i wolności obywatelskich we wszystkich aspektach życia politycznego, społecznego i gospodarczego, czego przykładem był nowy porządek myśliwski, zawierający liczne ograniczenia i obostrzenia w prawie do polowań oraz dążenia do poddania szkolnictwa pełnej kontroli Kościoła protestanckiego. Po wymienieniu wszystkich przewin konserwatystów druk kończy się apelem o popieranie  Partii Wolnomyślicielskiej, której przyświeca motto „oddać cesarzowi co cesarskie, a narodowi, co należy do narodu”.

[Teka z drukami ulotnymi (m.in. nadbitki, rozporządzenia, ulotki, weksle, afisze), sygn. DŻS 15 a/1. Dokumenty zakupione przez Bibliotekę Elbląską, pochodzą z kolekcji Tomasza Spionka].