Friderici Hoffmani Medicinae Rationalis Systematicae, tomi quarti, quo specialis morborum pathologia, et huic superstructa solida therapia cum medendi methodo cautelis clinicis, et morborum [ … ] pars tertia [ … ]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1734 Miejsce publikacji: Halae,Magdeburgicae Autor:
  • Hoffmann, Friedrich
Strony: [ 20 ]; 664 Sygnatura: 94030/2 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Medycyna
  • Teoria medycyny
  • Praktyka medyczna
  • Choroby konwulsyjne
  • Hoffmann, Friedrich (1660-1742)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.05.2020

Opis dokumentu

Medicina Rationalis… jest dziełem życia niemieckiego lekarza Friedricha Hoffmanna. Niniejszy druk stanowi tom czwarty dzieła, został wydany, jak zaznaczono na stronie tytułowej, Cum privilegio Regis Polon[iae] et Elect[oris] Saxon[iae]. Pierwszą stronę zajmuje dedykacja. Autor dedykuje dzieło „wszystkim i każdemu z osobna”, którzy oddają się naukom medycznym, a swoją praktyką i namysłem podtrzymują „sztukę Hipokratejską”. Po dedykacji następuje wstęp, a po nim spis treści zawartych w tomie. Dzieło zostało podzielona na dwie sekcje, a te na rozdziały, w których mowa jest o konkretnych chorobach lub objawach chorobowych w obrębie sekcji. Każdy rozdział podzielony jest na paragrafy, dla ułatwienia dodano na marginesach skróty hasłowe. Autor nawiązuje do ustaleń słynnych poprzedników, cytuje bądź podaje odnośniki do konkretnych dzieł, kreśli specyfikę chorób, zawiera wskazania lecznicze, niektóre paragrafy zawierają epikryzy (analizy postępowania lekarskiego) i obserwacje. W pierwszej sekcji zamieszczono rozdziały dotyczące takich tematów, jak: epilepsja, ruchy konwulsyjne, katalepsja, histeria, hipochondria. W sekcji drugiej autor podejmuje takie tematy, jak: palpitacje serca, astma, kaszel reumatyczny, czkawka, choroby skurczowe gardła i przełyku, wymioty, czerwonka, cholera i biegunka żółciowa, skurcze macicy i poronienia.