Frankreich im Jahr 1795. Aus den Briefen deutscher Männer in Paris

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1795 Miejsce publikacji: Altona Sygnatura: 010966 biblioteka cyfrowa link Języki: fre, ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma - 18 w.
  • Piśmiennictwo - 18 w.
  • Wielka Rewolucja Francuska
  • Republikanizm
  • Korespondencja
  • Francuski kalendarz republikański
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 15.06.2020

Opis dokumentu

Okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej był epokowym wydarzeniem, któremu przyglądała się cała ówczesna Europa. Niczym dziwnym były więc doniesienia i przekazy naocznych świadków przebywających w nowo powołanej i ogarniętej rewolucyjnym ferworem Republice Francuskiej. Relacje zebrane w formie listów z roku 1795 obejmują informacje z podróży do Niderlandów (gdzie obalono monarchię i proklamowano tzw. Republikę Batawską), opisy paryskiej rutyny i postępów francuskiej armii. Naoczni świadkowie pochodzący z krajów niemieckich prezentują unikatową perspektywę jak wyglądało życie w czwartym roku istnienia republiki. Zwracają uwagę m.in. na akty buntów i rebelii przeciw władzom oraz wywołane przez to problemy w aprowizacji, stosunek władzy republikańskiej do religii etc. Na uwagę zasługuje stosowanie przez korespondentów francuskiego kalendarza republikańskiego (rewolucyjnego) opracowanego przez francuskiego polityka Gilberta Romme (1750-1795). W kalendarzu erę chrześcijańską zastąpiono erą republikańską, zmieniono nazwy miesięcy etc.