Fragen der Deutschen Ostgrenze

Typ: Książka Rok publikacji: 1933 Miejsce publikacji: Breslau Autor:
  • Werner, Karl
Illustracje: 57 Strony: 32; XVIII Sygnatura: 35388 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Niemiecka granica wschodnia - rys historyczny
  • Niemiecka granica wschodnia - problematyka - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 20.09.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1933 roku we Wrocławiu autorstwa Karla Wernera, honorowego senatora Uniwersytetu Wrocławskiego. Opracowanie koncentruje się na przedstawieniu kwestii niemieckiej granicy wschodniej, która to ze względu na swą wagę powinna być rozpatrywana również w kategoriach międzynarodowych.Problematykę autor przedstawia za pomocą dużej ilości map i diagramów, opatrzonych krótkimi tekstami, które stanowić mają wyjaśnienie i uzupełnienie dla prezentacji graficznej. Materiał przedstawia m.in. proces historycznego kształtowania się wschodniej granicy niemieckiej od czasów prehistorycznych po czasy współczesne autorowi opracowania, wskazuje na sporną kwestię podziału granic ustalonego na Kongresie Wiedeńskim (międzynarodowa konferencja odbywająca się w latach 1814-1815, zwołana w celu rewizji zmian terytorialnych, ustrojowych oraz wypracowania nowych zasad ładu kontynentalnego) oraz zgodność z prawem wprowadzonych w ramach traktatu podziałów, przedstawia gospodarcze, ekonomiczne, społeczne i polityczne następstwa tak ustalonego ukształtowania granic etc.