Forst= und Jagd=Ordnung für Westpreußen und den Netz=District

Typ: Książka Rok publikacji: 1805 Miejsce publikacji: Marienwerder Strony: V, 52 s. Sygnatura: Pol.8.III.2491 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786), król Prus
  • Prusy Zachodnie - przepisy leśne i łowieckie
  • Leśnictwo - prawo
  • Łowiectwo - prawo
  • Rozporządzenia królewskie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 29.01.2018

Opis dokumentu

Publikacja w pięciu rozdziałach autorstwa władcy pruskiego Fryderyka Wilhelma zawierająca uregulowania prawne dotyczące leśnictwa i łowiectwa na terenie Prus Zachodnich i sieci powiatów. Zawiera m.in. regulacje związane z zakresem jurysdykcji, strukturą własności lasów, zagospodarowaniem, użytkowaniem, ochroną lasów wraz zapobieganiem pożarom, warunkami do prowadzenia polowań, myślistwa, racjonalnego gospodarowania zwierzyną leśną, gospodarki łowieckiej a także kary za przestępstwa i naruszanie obowiązujących przepisów. Fryderyk II Hohenzollern zwany Fryderykiem Wielkim (1712-1786), król Prus - wprowadzał wiele ważnych reform. Wśród wielu dokumentów, które formalizował – ukazywały się: edykty, patenty, mandaty, reskrypty, przepisy, rozporządzenia i inne zarządzenia. Wszystkie ukazujące się dokumenty sygnowane pieczęcią królewską (w powielanych kopiach pieczęć zastępowano skrótem „L.S” [łac. loco sigilli] - napisem potwierdzającym opatrzenie ich oryginałów pieczęciami). Ukazujące się przepisy dotyczyły m.in.: Straży Ogniowej w Prusach, kradzieży i podobnych przestępstw, przepisy dotyczące wojskowości, sądownictwa etc. Rozporządzenie dotyczące łowiectwa potwierdzili 8 października w Berlinie (obok pieczęci) Goldbeck oraz Schrötter. Tekst wydany w Królewsko-Zachodnio-Pruskiej-Nadwornej-Kanterskiej drukarni w Kwidzynie. Typ oprawy (materiał): papier, obleczenie – niebieskie, krawędzie - przycięte. Format bibliograficzny: 2. W 2012 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XVIII w. Biblioteki Elbląskiej”. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.2457-Pol.8.III.2491.