Fliegerlandesguppe I Ostpreussen - Herr Oberbürgermeister der Stadt Elbing (28.08.1934 r.)

Typ: DŻS Rok publikacji: 1934 Miejsce publikacji: Königsberg Strony: [1] K. Sygnatura: DŻS - zabytki biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Magistrat der Stadt Elbing - korespondencja
  • Fliegerlandesgruppe I (Ostpreussen), Königsberg
  • Bezpieczeństwo ruchu lotniczego
  • Straż Lotnicza w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.01.2018

Opis dokumentu

Pismo Grupy Lotniczej I z dnia 28 sierpnia 1934 roku skierowane do Nadburmistrza miasta Elbląga w sprawie przeszkód w ruchu lotniczym i funkcjonowaniu lotniska. Korespondencja informuje, iż istniejące okablowanie telefoniczne (przewody telefoniczne) na kolei stanowią przeszkodę i zagrożenie dla ruchu lotniczego. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie lotniska konieczne jest zobowiązanie kolei niemieckich względnie poczty niemieckiej do przełożenia istniejącego okablowania (przewodów) i oznakowanie słupów wysokiego napięcia malując je kolor biało-czerwony. W dalszej części następuje prośba o niezwłoczne polecenie kolei niemieckiej względnie poczty niemieckiej do wykonania niezbędnych prac. Jednocześnie zwraca się uwagę na konieczność pilnego dokończenia prac związanych z ogrodzeniem lotniska. Nadawca informuje, iż w krótkim czasie na lotnisku stacjonować będą samoloty grupy lotniczej, a brak ogrodzenie terenu powoduje niebezpieczeństwo zarówno dla ruchu lutniczego jak i przechodniów. Pismo sygnował komendant grupy lotniczej I (podpis nieczytelny). Pismo opatrzone pieczątką Nadburmistrza miasta Elbląg z datą wpływu 30.08.1934 oraz nieczytelnymi, odręcznymi zapiskami. (Dokument pochodzi z prywatnej kolekcji Juliusza Marka).