Festsezzungen, betreffend: die Landwehr in den Provinzen Litthauen, Ostpreussen, und Westpreussen auf dem rechten Weichsel-Ufer

Typ: Książka Rok publikacji: 1813 Miejsce publikacji: Elbing Strony: 16 Sygnatura: 34563 – druk 5 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Wojskowość - Prusy - 19 w.
  • Prusy - armia - 19 w.
  • Landwera
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 14.11.2011

Opis dokumentu

Uwagi na temat landwery (pruskiego wojska złożonego z żołnierzy rezerwy) w prowincjach litewskiej, wschodnio- i zachodniopruskiej na prawym brzegu Wisły. Uwagi spisane w formie paragrafów i dotyczą obowiązku służby, uzbrojenia, umundurowania, liczebności, organizacji, mianowania oficerów, ćwiczeń, zaopatrzenia. (Druk współoprawny -klocek,W : Ein Bewohner Moskwa’s an seine Landsleute).