Festschrift aus Anlaβ des 25 jährigen Bestehens der Handwerkskammern in Ostpreuβen

Typ: Książka Rok publikacji: 1925 Miejsce publikacji: Königsberg Illustracje: 8 Strony: 68 Sygnatura: 34896 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie – administracyjne organy samorządowe - izby rzemieślnicze
  • Prusy Wschodnie - rzemiosło - organizacje - 20 w.
  • Prusy Wschodnie – izby rzemieślnicze - historia - 20 w.
  • Prusy Wschodnie – izby rzemieślnicze – struktura organizacyjna - 20 w.
  • Prusy Wschodnie – izby rzemieślnicze – opis działalności - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.02.2019

Opis dokumentu

Księga jubileuszowa z okazji dwudziestopięciolecia powstania izb rzemieślniczych w Prusach Wschodnich, opublikowana w Królewcu w 1925 roku. Już od X wieku w Europie rzemieślnicy tworzyli własne organizacje zwane cechami. Cechy ustalały ceny na wyroby, czuwały nad szkoleniem młodych rzemieślników, starały się o ulgi podatkowe etc. Kolejnym ogniwem rozwijającego się samorządu rzemiosła stały się utworzone w XX wieku izby rzemieślnicze. Podstawę prawną dla tworzenia izb rzemieślniczych stanowiła ustawa z 26 lipca 1897 roku, której podstawowym celem było wzmocnienie cechów. Wspomniana ustawa stała się również podstawą do tworzenia izb rzemieślniczych. W ślad za nią, 25 września 1899 roku, Minister Handlu i Przemysłu Rzeszy Niemieckiej ogłosił statut i z początkiem 1900 roku przystąpiono do organizacji izb rzemieślniczych, będących administracyjnymi organami samorządowymi, które miały reprezentować wszystkich rzemieślników. Idea tworzenia i organizacji izb rzemieślniczych w Niemczech, w tym w Prusach Wschodnich wynikała z potrzeby wzmocnienia roli rzemiosła w gospodarce, stawienia czoła rosnącej konkurencji przemysłowej oraz wyjścia z impasu organizacyjnego, w jakim znalazły się rozmaite cechy. Izby te nie miały statutowych uprawnień do sprawowania kontroli nad cechami i przede wszystkim nadzorowały sprawy szkoleniowe i uczniowskie. Jak wynika z przedmowy do niniejszej publikacji w ciągu 1900 roku w całych Niemczech utworzono 71 izb rzemieślniczych, z czego 33 na terenach Prus, w tym dwie dla terenów prowincji Prusy Wschodnie, z siedzibami w Królewcu (niem. Königsberg) i w Czerniachowsku (niem. Insterburg). Obie izby zostały następnie w 1922 roku połączone w jedną organizację dla całego obszaru Prus Wschodnich (niem. Handwerkskammer für das östliche Preuβen). Kilkudziesięciostronicowa publikacja przedstawia historię powstania, rozwoju i działalności na przestrzeni lat 1900 - 1925 roku. Opracowanie zawiera m.in. opis struktury organizacyjnej, składy izb, zakres i przedmiot działalności, kierunki rozwoju etc. Publikację uzupełniają ilustracje z wizerunkami osób trwale związanych z działalnością organizacji.