Festschrift für die XX. Westpreuβ. Provinzial-Lehrer-Versammlung zu Marienburg am 31. Mai, 1 und 2 Juni 1909 den Besuchern gewidmet vom Marienburger Lehrerverein

Typ: Książka Rok publikacji: 1909 Miejsce publikacji: Marienburg Illustracje: 7 Strony: [ 2 ] ; 166 Sygnatura: 34897 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Związek nauczycieli - Malbork - (19 - 20 w.)
  • Oświata - Prusy Zachodnie - (19 - 20 w.)
  • Księga pamiątkowa - zjazd nauczycieli - Malbork - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 13.09.2018

Opis dokumentu

Księga pamiątkowa (jubileuszowa) wydana na okoliczność XX obrad związku nauczycieli prowincji Prusy Zachodnie odbywających się w Malborku w okresie 31 maj – 2 czerwiec 1909 roku. W opracowaniu można wyróżnić dwie główne części. W części pierwszej publikacji zamieszczono materiały o typowo promocyjnym dla miasta charakterze przedstawiające historię zamku krzyżackiego w Malborku oraz samego miasta, dodatkowo wzbogacając prezentowane treści ilustracjami. W części drugiej natomiast znajdują się informacje o związku nauczycieli okręgu malborskiego, którego funkcjonowanie zatwierdzono oficjalnie 13 grudnia 1822 roku. Kilkudziesięciostronicowy materiał opracowany na podstawie wcześniejszych zapisów, dokumentów i korespondencji prezentuje historię utworzenia związku, jego cele, zadania, sposób funkcjonowania, charakterystykę podejmowanych działań na rzecz nauczycieli, szeroko rozumianej oświaty etc.