Festordnung für das 50-jähr. Stiftungsfest des Elbinger Turn-Vereins

Typ: Książka Rok publikacji: 1909 Miejsce publikacji: Elbing Strony: 25 Sygnatura: 57653 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Elbląg - sport - historia
  • Elbląskie Stowarzyszenie Gimnastyczne
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 02.09.2009

Opis dokumentu

Książeczka wydana w 1909 roku przez Otto Siede w Elblągu z okazji 50-tej rocznicy założenia Elbląskiego Stowarzyszenia Gimnastycznego. Na okładce widnieje napis : Die Geschichte des Turnens in Elbing und des Elbinger Turnvereins..., a na stronie tytułowej panorama Elbląga opleciona gałęziami dębowymi z liśćmi symbolizując - siłę, męstwo, dzielność. U góry w wieńcu z kłosów "krzyż gimnastyczny" - jeden z symboli ruchu, a nad nim pozdrowienie sportowców "Gut heil" oraz tytuł okolicznościowego wydania : Festordnung für das 50-jähr. Stiftungsfest des Elbinger Turn-Vereins. W książce znajdujemy m.in. porządek święta rozłożonego na trzy dni : wycieczka do Bażantarni, wyprawa kolejką do Kadyn i Tolkmicka, następnie przepłynięcie parowcem do Krynicy Morskiej. Oprócz tego znajdujemy teksty piosenek wędrownych, chwalących uroki młodości, zażywania ruchu, piękna krajobrazu. Jedna z piosenek wspomina też  Friedricha Ludwiga Jahna, ojca ruchu gimnastycznego, krzewiciela kultury fizycznej, co oczywiście powiązane było z ruchem narodowym. W dalszej części następuje historia Elbląskiego Stowarzyszenia Gimnastycznego z lat 1859-1909 oraz wykaz członków z roku 1909. Oddzielnie dołączony jest list otwarty skierowany do rodziców, nauczycieli i pracodawców podkreślający rolę ruchu w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży i apelujący o stworzenie młodocianym warunków do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych. Ulotka podpisana przez dr. med J.Goeta'a (Leipzig) oraz prof. dr. Rühl'a (Stettin)- Druck von Valentin Brotze - Dresden.