Faustae precationes quibus saecularem pacis Olivensis memoriam a patria sibi charissima religiosissime redintegratam prosequitur praefatus nonnulla de virtutibus majorum hac pactione nobilitatis Joachimus Samuel VVeickhmannus [...]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1760 Miejsce publikacji: Gedani Autor:
  • Weickhmann, Joachim Samuel
Strony: [ 4 ]; 58 Sygnatura: SD.XVIII.4241 biblioteka cyfrowa link Języki: fre, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Druk pamiątkowy
  • Gdańsk
  • Pokój oliwski
  • Teologia
  • Weickhmann, Joachim Samuel (1712-1774)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 02.08.2023

Opis dokumentu

Niewielkich rozmiarów dzieło (58 stron) upamiętniające stulecie pokoju oliwskiego. Dedykowane władzom Gdańska (w dedykacji wymienione są stanowiska: burgrabiego burmistrza prezydującego, konsulów, syndyka oraz senatu miasta). Temat pracy został uściślony w nagłówku tekstu głównego, po stronach dedykacyjnych: „De virtutibus Gedanensium transactione pacis Olivensis nobilitatis”; precyzuje on, że właściwym przedmiotem rozważań upamiętniających wydarzenie mają być cnoty gdańszczan. Tekst jest pisany odautorsko, ma charakter erudycyjny, obiera formę przemowy-pochwały skierowanej do gdańszczan, a pod koniec przywołuje motywy osobiste, rodzinne autora oraz przebytą ścieżkę naukową, a także nazwiska prominentnych gdańszczan. Po przywołaniu faktów historycznych autor przedstawia wydarzenie jako owoc gorących modlitw i zrywu duchowego. Wymienia trzy podstawowe cnoty godne pochwały: pobożność, roztropność łączona z odwagą, wreszcie wierność Koronie. W swym dziele autor rozwija myśl odnośnie do każdej z nich, nie szczędząc nawiązań mitologicznych (np. Oliwa jako siedziba Muz), filozoficznych, tu: liczne – numerowane – przypisy oraz cytaty z filozofów różnych epok, a także przykładów z historii. Swoją mowę Weickhmann kończy wezwaniem do naśladowania cnót oraz pochwałą wszystkich korzyści, jakie przyniósł pokój oliwski.