F. Schichau G.M.B.H. Elbing : Sozialbericht der Betriebsgemeinschaften der Werke Elbing, Danzig, Königsberg (PR)

Typ: Książka Rok publikacji: 1942 Miejsce publikacji: Elbing Illustracje: fot., rys., tab. Strony: 78 Sygnatura: IV.9.1.1 Elbląg biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Schichau, Ferdinand (1814-1896)
  • Elbląg - historia
  • Stocznia Schichau’a w Elblągu - sprawozdanie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 23.03.2010

Opis dokumentu

Sprawozdanie dotyczące warunków socjalnych w stoczniach Schichau’a w Elblągu, Gdańsku i Królewcu. Zawiera krótką historię zakładu, a następnie informacje dotyczące przyuczania czeladników do zawodu, ochrony zdrowotnej w zakładzie, zapobiegania wypadkom i szkodom, pracy kobiet i ich ochrony, opieki nad dziećmi, rekreacji (wycieczki, zawody sportowe, zajęcia plastyczne, przyzakładowa biblioteka), budownictwa socjalnego dla pracowników, świadczeń emerytalnych i innych dodatkowych świadczeń. Zawiera też dane statystyczne w postaci wykresów i rysunków. Bogaty materiał ikonograficzny: fotografie, schematy, ilustracje, mapka wybrzeża Bałtyku. Książka wydana w Królewcu przez Graphische Kunstanstalt.